Krakers v/d Hoopstraat vieren overwinning!

PERSBERICHT

Vandaag, 3 februari, is een eerste aanzet gegeven tot een overeenkomst tussen woningbouwvereniging Patrimonium en de krakers van de Van der Hoopstraat. Tijdens een overleg op 29 januari tussen de krakers, Patrimonium, de wethouder Wonen en werken Westerpark dhr.Bartlema en de politie van bureau Houtmankade heeft Patrimonium de krakers een voorstel gedaan. Hoewel Patrimonium een ontruimingsvonnis in handen heeft, heeft zij onder grote politieke druk gekozen voor een tussenoplossing. Drie van de tien woningen die Patrimonium wilde verkopen vloeien per direct en voorgoed terug in de sociale huursector. De overige 7 etages blijven gekraakt, maar zullen wel in de verkoop gaan. Na een half jaar wordt de balans opgemaakt.

Als een aantal woningen dan nog niet verkocht is zal worden overwogen deze overige etages ook weer te gaan verhuren. Deze overeenkomst betekent voor de krakers een zeer magere overwinning. Drie woningen terug in het sociaal huurbestand is maar een druppel op de gloeiende plaat. Het is enkel een aanzet in de goede richting. Duidelijk is en moet blijven dat de privatisering van de woningbouwverenigingen nooit kan betekenen dat zij zich verlagen tot het rommelen met broodnodige sociale huurwoningen. Ook de politiek mag zich niet onttrekken aan haar verantwoordelijkheid. Er moet meer aandacht komen voor dit zich opstapelende probleem. Duizenden mensen wachten op een huurwoning terwijl koopetages leeg blijven staan. De strijd tegen de uitverkoop van sociale huurwoningen zal onverminderd doorgaan. STOP DE UITVERKOOP!!!

De krakersters van de Van der Hoopstraat Kraakgroep Staatsliedenbuurt

KSU Amsterdam West