(Nederlands) Vrijplaats Koppenhinksteeg wint beroep

Drie en een half jaar nadat de gemeente Leiden een bouwvergunning verleende voor enkele panden aan de Koppenhinksteeg en Hooglandsekerkgracht, is deze vernietigd door de bestuursrechter E.R. Eggeraat. De in de panden gevestigde Vrijplaats Koppenhinksteeg, thuis van een groot aantal maatschappelijke organisaties vieren feest.

De rechter heeft de bouwvergunning om de volgende twee redenen vernietigd:

  • Wegens een grove procedurefout: 650 mensen dienden een bezwaarschrift in tegen de voor het bouwplan van de gemeente Leiden en woonstichting Portaal verleende bouwvergunning. De Commissie voor Beroep en Bezwaarschriften wees alle bezwaren af, maar verzuimde haar beslissing voldoende te motiveren. Met name het feit dat de Commissie een standaardbrief naar alle bezwaarmakers, belanghebbend of niet, heeft gestuurd, vond de rechter onacceptabel.
  • Het bouwplan heeft betrekking op een aantal panden die zich bevinden in een beschermd stadsgezicht. Een zogenaamd “beschermend bestemmingsplan” ontbreekt echter en was voor de rechter al voldoende reden om de bouwvergunning te vernietigen. De rechter vond het daardoor zelfs niet meer nodig om naar de andere ingediende gronden van beroep te kijken.

 

De Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg hoopt dat deze uitspraak, behalve aan het stoppen van de uitvoering van een in haar ogen slecht bouwplan, vooral ook zal bijdragen aan het in gang zetten van een proces dat uiteindelijk zal leiden tot legalisering van Vrijplaats Koppenhinksteeg. Dit zou immers betekenen dat de panden snel kunnen worden gerenoveerd en wel op een manier die recht doet aan het unieke karakter van de bonte verzameling sociaal-culturele organisaties in Vrijplaats Koppenhinksteeg.

Achtergronden van Vrijplaats Koppenhinksteeg

De Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg was een de organisaties die in beroep ging tegen het bouwplan. De stichting vertegenwoordigt cultureel centrum Bar en Boos en een zevental initiatieven die deel uitmaken van het Eurodusnie collectief. Het gaat onder meer om de omni-functionele ruimte “Las Vegas”, een progressieve boekwinkel, een verdeelpunt voor betaalbare biologische levensmiddelen, een concert- en oefenruimte, een soepkeuken voor daklozen, een sportzaal en de Weggeefwinkel. De gezamenlijke vrijplaatsactiviteiten trekken circa tweeduizend bezoekers per week. De SVK is opgericht als beoogde beheerkoepel en hoofdhuurder van de door de vrijplaatsorganisaties in gebruik zijnde panden. De SVK wil de panden van de gemeente Leiden huren en heeft hiervoor richting de gemeente Leiden een voorstel gedaan, dit voorstel is ook financieel is onderbouwd. Het stamt uit februari 2000, dus voor dat de gemeente Leiden haar bouwplan presenteerde. De gemeente Leiden weigert helaas tot op heden serieus op dit voorstel in te gaan. De vrijplaats gaat (voor zover wij hebben kunnen nagaan) terug tot 1969 toen het kunstenaars en actie collectief Chloroform de eerste gedeeltes van de Koppenhinksteeg in gebruik nam. Daarna volgde in vier en dertig jaar een lange reeks organisaties waarvan wij u (met oog op de gewenste bondigheid) er, maar enkele van zullen noemen: de Studenten en Actiegroepen Drukkerij, de Katholieke werkende Jongeren, de krakersbond, de FNV Jongerenbond en het Jeugdmuseum. Tientallen ideele organisaties en honderden idealistische mensen hebben in de afgelopen drie decennia in de Koppenhinksteeg onderdak gevonden. Thans werken in de ideele initiatieven bij elkaar zo’n zestig vrijwilligers. Zij vormen tezamen een gemeleerde groep mensen waaronder jongeren, gepensioneerden, studenten, huismoeders, Nederlanders en medelanders. Sommigen van hen werken al meer dan twintig jaar en met veel plezier in de Koppenhinksteeg. Het gaat hier dus om gebouwen met een rijke sociaal-culturele geschiedenis en omdat die geschiedenis volgens de SVK ook een mooie toekomst verdient is de Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg opgericht.

zie ook: http://www.koppenhinksteeg.nl

Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg