Persconferentie in Nieuwspoort door comité tegen het kraakverbod

Eerder bericht over de motie op [squat!net]

PERSBERICHT Amsterdam 19 oktober 2003

Maandag 20 oktober om 13:00 uur, zal het Comité tegen het kraakverbod in de Frits van der Poel zaal Nieuwspoort Den Haag, de brochure: “Alles wat een kamerlid zou moeten weten over kraken, maar nooit heeft durven vragen bij het kraakpand om de hoek” presenteren aan de fractiewoordvoerders en de parlementaire pers.

Op 8 oktober heeft CDA kamerlid ten Hoopen een motie ingediend waarin hij pleit voor wetgeving die het kraken van bedrijfspanden onmogelijk moet maken. De motie, de argumenten bij de motie en de interviews die in de dagen erna verschenen laten zien dat de heer ten Hoopen en enkele van zijn collega kamerleden, op een aantal belangrijke punten onvolledig en eenzijdig zijn ingelicht. Het is gebleken dat er veel misvattingen en vooroordelen bestaan over kraken, krakers, woningnood, leegstand, broedplaatsen en de kraakbeweging in zijn geheel.

De motie wordt ondersteund door een meerderheid in de kamer en zal naar verwachting dinsdag in stemming worden gebracht.

Het Comité tegen het Kraakverbod is opgericht om verzet te bieden tegen een mogelijk kraakverbod.

De sprekers namens het comité zijn:

Hayo Schoolmeesters (kunstenaar, en bewoner ADM terrein te Amsterdam)

Dagmar Letanche (Studenten Kraakspreekuur Amsterdam)

Mr M Schuckink-Kool (advocaat en specialist op het gebied van kraakwetgeving)

Na de presentatie van de brochure zal er een toelichting worden gegeven en is er de gelegenheid om vragen te stellen.

Voor meer informatie kunt u kijken op: http://squat.net/kraakverbod mailen naar: kraakverbod [at] squat [dot] net

 

Eerder bericht over de motie op [squat!net]

comité