Bergense ‘Boligaksjonen’ herkraakt pand (Noorwegen)

Zie voor een eerder bericht op [squat!net] http://squat.net/nl/news/jon041003.html

In Noorwegen is kraken verboden, als de eigenaar aangifte doet kan de politie optreden. Desondanks roeren krakers zich de laatste jaren in Noorwegen weer. In eerste instantie doken aktivisten op in Trondheim alwaar men zich inzette voor het behoud van de buurt Svartlamoen http://www.svartlamon.orgen niet zonder succes.

Los daarvan ontstond in Oslo de aktiegroep Boligaksjonen. Deze aktiegroep kraakte een aantal panden om ook de politiek de ogen te laten openen voor het huisvestingsprobleem in die stad. Hoewel de huisvesting weer op de politieke agenda is gezet, is het woningprobleem nog lang niet opgelost. Kraken blijft noodzaak en in een enkel gevallen gebeurt dit ook openlijk, zoals bij het pand Vestbredden http://squat.net/boligaksjonen/Oslo/vestbredden/H40.htmlen een pand in de Tøyengate http://squat.net/nl/news/boligaksjonen270602.html

In Bergen ontstond een eigen ‘boligaksjonen’. Deze stelde zich verkiesbaar voor de studentenraad en kreeg bij de verkiezingen een absolute meerderheid nadat men enkele panden van de universiteit had gekraakt. Juist de universiteit bleek redelijk wat leegstaand bezit te hebben. De boligaksjonen te Bergen zijn ook de makers van de Noorse kraakhandleiding waarin men een lange lijst van leegstaande panden in die stad heeft opgenomen.

Ondanks eerdere ontruimingen hield de boligaksjonen vol en bezette een pand in de verkrottende Jonsvollsstraat. Na vier maanden liet de eigenaar de politie overgaan tot ontruiming ondanks het feit dat hij geen plannen had met dit leegstaande blok. De ontruiming vond twee weken geleden plaats en sindsdien is er niets gebeurd.

De krakers melden in hun persbericht op http://squat.net/no/news/jonsvollskvartalet191003.htmldat de hernieuwde leegstand een symbool is voor de verwaarlozing van de buurt. En dit terwijl er 2000 woninglozen zijn in de stad Bergen, kwa grootte vergelijkbaar met Nijmegen, een stad met een ongekontroleerde en onmenselijke woningmarkt.

De krakers eisen onteigening en sluiten af met de opmerking dat kraken politiek is, geen kriminaliteit.

http://www.boligaksjonen.no

 


20-10-2003: Ondertussen is het pand weer ontruimd. De eigenaar houdt vast aan het standpunt dat opknappen te duur zou zijn. De krakers hebben eerer kunnen konstateren dat er slechts geringe aanpassingen nodig zijn om de panden weer normaal verhuurbaar te maken Noorstalig ontruimingsbericht


situatie in enkele andere landen:

Denemarken

Ook Denemarken kent een repressieve wetgeving ten opzichte van krakers. Dit heeft echter de krakers vorig jaar niet belet een 8 keer hetzelfde pand in Kopenhagen te kraken. Daarna is een volgend pand 3 keer aan de beurt geweest. De politie is openlijk gaan klagen dat ze zich misbruikt voelen om steeds maar weer energie te moeten gebruiken krakers uit te zetten, terwijl ze in hetzelfde tempo weer herkraken.

Zo kan je kraken wel verbieden, maar zolang er grond blijft voor mensen om te gaan kraken omdat er bijvoorbeeld woningnood is en zolang er lege panden zijn, is het dweilen met de kraan open. Het voorland voor Nederland?

http://squat.net/nl/news/griffenfeldsgade310803.htmlen de kraakweek 2002 in Kopenhagen: http://squat.net/nl/news/bz190602.html

 

Zweden

Ook in Zweden wordt er met enige regelmaat gekraakt, de laatste tijd met name in Malmö. Dit ondanks het harde optreden tegen krakers. Recentelijk werd een anti-terreureenheid ingezet tegen krakers: http://squat.net/nl/news/malmo030803.html Ook in 2002 liet het krakersgilde in die stad van zich horen http://se.indymedia.org/newswire/display_any/31215

De krakers voerden aktie ondanks een eerdere hardhandige politieontruiming in Linköping enkele jaren geleden. Hierbij werd een helikopter ingezet en het pand bestormd na een 24-uur durende omsingeling. De krakers werden toen uit hun versveroverde jongerencentrum gezet. Soms neemt men zijn toevlucht tot ‘schijn’ kraken zoals vorig jaar augustus in Stockholm alwaar men het pand kort na de kraak verliet http://se.indymedia.org/newswire/display_any/30350

België

In België wordt openlijk gekraakt in steden als Gent en Leuven. Ook in Brussel speelt er het nodige. Zeer recent werd aldaar aktie gevoerd tegen de torenhoge woonprijzen http://belgium.indymedia.org/news/2003/10/75516.php. Overigens is ook in België gedoe rond een anti-kraakwet: http://belgium.indymedia.org/news/2003/04/56077.php

[squat!net]