Kraak tegen privatisering

In Oslo is door de aktiebroep Boligaksjonen een blok gekraakt waarin nog 20 woningen verhuurd waren. De eigenaar, het gemeentelijk woningbedrijf, is bezig dit blok te verkopen waarmee de huurrechten van de zittende bewoners onder vuur komen te liggen.

[.. Lees verder]

Tags:

Hausmannsgate 40 wordt gelegaliseerd (Oslo)

De gemeente Oslo is eigenaar geworden van het Hausmannskwartaal waardoor er een nieuwe situatie is ontstaan voor de krakers van Hausmannsgate 40. Na bijna 5 jaar buitenwettelijk wonen staan de krakers voor een reeele mogelijkheid om te kunnen blijven onder vaste voorwaarden.

Alles wijst er op dat de gemeente Oslo van plan is de krakers een huurkontrakt aan te bieden. De autoriteiten willen het pand opknappen naar de gemeentelijke standaard, een niet al te hoog doel, en zullen de gevel aanpakken.

[.. Lees verder]

Tags:

Gemeente Oslo biedt op het laatste nippertje op kraakpand

De gebruikers van kultuurcentrum Hausmania hadden de toezegging dat de gemeente een bod zou doen op hun pand. De gemeente heeft 7,5 miljoen kronen geboden voor Hausmania en 12 miljoen voor Hausmania plus enkele andere gebouwen waaronder het kraakpand ‘Vestbredden’ aan de Hausmannsgate 40.

Doel van de aankoop is het behouden van Hausmania, niet zozeer het legaliseren van de krakers op nummer 40.Hausmannsgate 40 werd gekraakt ten tijde van de gemeentelijke verkiezingen in 1999 om aandacht te vestigen op de woonsituatie in Oslo.

[.. Lees verder]

Tags:

Hausmannsgate 40 (Oslo) bedreigd met ontruiming

Het gekraakte pand aan de Hausmannsgate 40 te Oslo wordt met ontruiming bedreigd. De kraak vond plaats in 1999 om de aandacht te vestigen op het gebrek aan een sociale huisvestingspolitiek in Oslo. Kort na de kraak beloofde de staat, huurkontrakten aan de krakers. Tot op de dag van vandaag zijn die nog niet aangekomen.

Het vlakbijgelegen kultuurcentrum Hausmania dat in 2000 betrokken werd, heeft last van dezelfde verkoopplannen van de eigenaar. Hun huurkontrakt is met een 2 weken oprottermijn opgezegd. Eigenaar Statsbygg zegt te willen verkopen.

[.. Lees verder]

Tags:

Bergense ‘Boligaksjonen’ herkraakt pand (Noorwegen)

Zie voor een eerder bericht op [squat!net] http://squat.net/nl/news/jon041003.html

In Noorwegen is kraken verboden, als de eigenaar aangifte doet kan de politie optreden. Desondanks roeren krakers zich de laatste jaren in Noorwegen weer. In eerste instantie doken aktivisten op in Trondheim alwaar men zich inzette voor het behoud van de buurt Svartlamoen http://www.svartlamon.orgen niet zonder succes.

[.. Lees verder]

Krakers Bergen (Noorwegen) dreigen zinloos ontruimd te worden

Na een vier maanden durende bezetting door krakers van een leegstaand pand in de Jonsvollbuurt te Bergen Noorwegen dreigt nu ontruiming. Er is aangifte gedaan wat met de noorse wetgeving juridisch gezien makkelijk tot ontruiming kan leiden.

Een aantal panden in die buurt staan al vele jaren leeg. Er is een sloopvergunning gebaseert op eerdere bouwplannen, maar de bouwplannen zijn verworpen. Sloop leidt dus tot niets! Eigenaar Ole Jan Strønen weet niet wat hij met zijn bezit moet doen.

[.. Lees verder]

Tags:

Krakers te Bergen bezetten ter ondersteuning Blitz

De Blitz in Oslo wordt bedreigd door gemeentelijke privatiseringsplannen. Terwijl de politieke partij høyre in Oslo de zaak zou bespreken, werd hun kantoor in Bergen bezet door Blitz-smpathysanten. “Als het høyre-bestuur de Blitz wil sluiten, sluiten wij hun kantoor in Bergen”. Bij de ontruiming werden 7 mensen gearresteerd.

In Bergen lijkt het kraken op te leven nadat de huisvestingsaktiegroep ‘Boligaksjonen’ met een absolute meerderheid in de studentenraad van de universiteit is gekozen.

http://www.boligaksjonen.no
http://www.blitz.no
http://squat.net/boligaksjonen

[squat!net]

Tags: