Motie om het kraken van bedrijfspanden te verbieden aangenomen

17-10-2003: Aanstaande dinsdag staat de definitieve stemming over de motie om het kraken van bedrijfspanden met wetgeving tegen te gaan in principe op de agenda. Of de motie daadwerkelijk in stemming wordt gebracht zal maandag duidelijk worden.

nieuw dd 14-10-2003:squat.net/kraakverbod, webpagina’s over een mogelijk nieuwe anti-kraakwetgeving

Nieuw dd 13-10-2003: SP kraakt leegstaand kantoorpand – indymedia

[squat!net] bericht van 12-10-2003:
Het CDA heeft voorgesteld het kraken van bedrijfsruimtes te verbieden met als argument dat er feesten gegeven worden. Deze feesten zouden door o.a. buitenlandse groepen georganiseerd worden omdat hier de wetgeving dit toe zou laten. De motie van het CDA is aangenomen ondanks tegenstemmen van D’66, SP, PvdA en Groen Links.

Dat de argumenten van de meneer van het CDA geen hout snijden, dergelijke housefeesten zijn op zich al tegen te gaan met de bestaande wetgeving omtrent vergunningen, overlast en brandweerverordeningen, heeft tot nu toe geen invloed gehad.

Volgende week gaat minister Donner een antwoord geven op de motie. De vraag is of hij geneigd is de overbodige wetgeving in te voeren.

In het verleden en het heden hebben krakers bijgedragen aan het omzetten van niet meer gebruikte kantoorgebouwen, scholen en winkels in woningen. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld het Oude RKZ in Groningen http://www.orkz.nlof, nog steeds gekraakt, het ADM te Amsterdam http://www.contrast.org/adm

Ook aktiviteiten als die van de verschillende gratis internetcafe’s in nederland http://squat.net/asciizouden door een dergelijke wetgeving bemoeilijkt worden alsmede vele andere activiteiten

Zie voor reakties de kraken maillijst online: http://www.krakenpost.nl

en indymedia.nl: http://www.indymedia.nl/nl/2003/10/14451.shtml

Zie voor hedendaagse wetgeving omtrent kraken de uitgebreide kraakhandleiding, hoofdstuk 4 op http://squat.net/kraakhandleiding en voor diepgaande juridische zaken ‘De rechtspositie van krakers jegens de overheid’ op www.xs4all.nl/marsk

Naschrift: Inmiddels heeft een groepje mensen bedacht dat het wel een goed plan is als er ook wat tegengas wordt gegeven. De eerste aanzet hiertoe wordt gegeven op: squat.net/kraakverbod

ox @ squat.net