De Grote Broek legaliseert na 18 jaar

  De Grote Broek legaliseert na 18 jaar


College Nijmegen investeert in behoud vrijplaats

Vandaag, dinsdag 29 oktober 2002, heeft het Nijmeegse college van Burgemeester en Wethouders besloten om tot aankoop van kraakpand De Grote Broek over te gaan. Dat besluit vormt een nieuwe stap in het traject dat wij, de bewoners en gebruikers van het pand, ruim een jaar geleden hebben ingezet. Het traject moet leiden tot legalisatie, en daarmee behoud, van de Grote Broek. We zijn blij dat de gemeente bereid is gebleken geld en energie te investeren in een legalisatie. Hieronder geven wij kort uitleg over de toedracht en achtergronden van de stap die vandaag is gezet.

In februari 2001 liet de eigenaar van het pand ons via een brief van zijn advocaat weten dat hij het pand ten gelde wilde maken. Hij schotelde ons drie keuzes voor: huren, kopen of vertrekken. Vanaf dat moment hebben we een aantal discussies gevoerd over hoe om te gaan met dit ‘voorstel’. Besloten werd de mogelijkheden van legalisatie te onderzoeken. Dat hadden we midden jaren negentig al eens gedaan. Toen was de eigenaar echter niet tot verkoop of –huur bereid.

In oktober 2001 werd besloten een gesprek aan te gaan met wethouder Depla van (destijds) volkshuisvesting/ruimtelijke ordening en cultuur. Inzet van dat gesprek was de gemeente warm te laten lopen voor een gezamenlijke legalisatie van het pand. We hebben een plan gepresenteerd, waarin een voortzetting en uitbouw van de huidige activiteiten wordt voorgesteld. Daarbij zou financiële laagdrempeligheid voorop moeten staan. Aangesloten werd bij de broed- en vrijplaatsendiscussie die met name in Amsterdam, maar ook elders, wordt gevoerd.

Het gemeentebestuur heeft nu dus besloten tot aankoop van de Grote Broek over te gaan. Wij, bewoners en gebruikers, hebben een huurcontract getekend. Onze plannen sluiten aan bij het door de gemeente geformuleerde broedplaatsenbeleid. Dit alles natuurlijk onder het voorbehoud dat ook de gemeenteraad akkoord gaat. Dat zal half november blijken.

Grofweg komen onze plannen neer op een betaalbare combinatie van wonen en werken. De ruimten in de Grote Broek bestaan uit: een politiek café en vegetarisch/biologisch eetcafé (De Klinker), bibliotheek, expositiemogelijkheid, videocollectief, Somalische ontmoetingsruimte, voedselcoöperatie, verschillende werkruimten, kleinschalig cultuurpodium (De Onderbroek), oefenruimte voor bands en een boekwinkel (Assata). En uiteraard wordt er ook nog gewoond. Een uitvoerige beschrijving kunt u vinden op http://squat.net/nijmegen/grotebroekof, in gedrukte vorm, afhalen bij één van de activiteiten in het pand.

Tot op heden hebben zo goed als alle gesprekken zich achter gesloten deuren afgespeeld. Vanaf nu streven we ernaar zoveel mogelijk mensen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Alle kritiek en vragen zijn dan ook van harte welkom. We vinden het ook goed dat de gemeenteraad zich nog zal buigen over de plannen.

Bewoners en gebruikers van de Grote Broek
Van Broeckhuysenstraat 46
6511 PK Nijmegen
grotebroek [at] squat [dot] net

[squat!net]