Ontruiming wegens schijngebruik

 

  Ontruiming wegens schijngebruik

 


Krakers ontruimd vanwege leegstand

Vandaag, dinsdag 6 februari, werd het pand aan de Lange Scheistraat 8 in gebruik genomen. Het pand werd door middel van de direkte aktievorm kraken aan het woonbestand toegevoegd. De mensen die het pand betrokken vonden een lege en onleefbare woning. Dit door ontbreken of niet werken van sanitair, keuken, verwarming.

De gemeente Leiden hield ondanks de feitelijk aangetroffen leegstand vol dat het pand bewoond werd. Derhalve werd vanwege vermeende inbraak het pand ontruimd.Het Kraak Spreek Uur Leiden (KSUL) is zeer verontwaardigd door deze vorm van kop in het zand-, zo u wil, struisvogelpolitiek van de gemeente Leiden.

Omstreeks 11.00 uur werd het betreffende pand gekraakt voor bewoning. De gemeente heeft voor het pand een overeenkomst getekend met de Huizen Oppas Dienst (HOD). Dat wil zeggen dat de HOD zich verplicht het pand te laten bewonen door zogehete anti-krakers. In dit geval werd de overeenkomst echter niet nageleefd door HOD, en was het pand niet bewoond of gebruikt. Volgens de informatie van de gemeente kwam dit doordat de verwarming kapot was en de bewoners tijdelijk elders vertoefden totdat de verwarming was gerepareerd. Volgens de inmiddels geariveerde ex-bewoonster van de HOD lagen de feiten echter anders. Zij vertelde dat de voorzieningen zo slecht waren ze een ander pand van de HOD aangeboden had gekregen. Verder had de HOD haar verzocht het pand er bewoond te laten uitzien. De gemeente Leiden besloot, ondanks deze informatie, niet in te gaan op de aangereikte mogelijkheid tot gesprek van krakers zijde. Ook weigerde ze de zaak door een derde te laten beoordelen.

Daarom besloot KSUL in gesprek te gaan met de dienstdoende hulp officier van justitie. Tijdens dit gesprek kwam de ex-bewoonster echter aangifte van inbraak doen. Gezien de informatie die ze ons deze ochtend had gegeven en de door het Kraak Spreek Uur geconsta-teerde leegstand van het pand, verbaasde ons dit zeer. En kunnen wij niet anders dan tot de conclusie te komen dan dit gesouffleerd werd door de HOD.

KSUL vindt het onacceptabel dat de gemeente Leiden mensen met weinig geld dwingt hun toevlucht te zoeken tot dubieuze organisaties als het HOD die mensen contracten laten tekenen waar zij geen rechten aan kunnen ontlenen. Het schijngebruik dat de gemeente Leiden toepast op haar woningen is niet te tolereren.

Einde persbericht

KSUL

 


 

Tags: