BUURTBEWONERS VREZEN VOOR TOEKOMST BOERDERIJ

  BUURTBEWONERS VREZEN VOOR TOEKOMST BOERDERIJ


Stadsdeel maakt Hogenes kraakonvriendelijk

De oude boerderij Hogenes aan de Spaarndammerdijk
Foto: Jaap Wals


SPAARNDAMMERBUURT – De oude boerderij Hogenes aan de Spaarndammerdijk gaat een onzekere toekomst tegemoet. De buurtbewoners, die op dit moment de boerderij bezetten, zien het liefst dat het oorspronkelijke karakter van de mogelijk monumentale boerderij bewaard blijft. Stadsdeelraad Westerpark, die zelf opdracht gaf het pand onbewoonbaar te maken voor krakers, wil (markt)partijen hun plannen voor de boerderij laten indienen.

Cor Thesing, woordvoerder van de buurtbewoners vertelt: “De van 1880 daterende boerderij werd vroeger bewoond door de familie Hogenes. Na de dood van meneer Hogenes bleef mevrouw er wonen tegen een geringe huur. Voorwaarde was dat het pand onderhouden moest worden, zoals vermeld was in het huurcontract. Maar het onderhoud van zo’n groot pand was voor een vrouw op leeftijd niet mogelijk.”

“Nadat mevrouw Hogenes verhuisde naar een aanleunwoning werd geconstateerd dat het pand in een zeer slechte bouwkundige staat verkeert. Het stadsdeel besloot het pand te laten bewonen door kraakwachters om op die manier anderen te weren. Vanwege instortingsgevaar was dit echter van korte duur.”

Vernielingen

De antikrakers moesten eruit. Het pand werd ditmaal echt gekraakt. Vanwege het nog steeds dreigende instortingsgevaar werden deze krakers, door de politie ontruimd. De stadsdeelraad gaf daarna zelf de opdracht aan bouwvakkers het pand onbewoonbaar te maken. Op willekeurige plaatsen in het pand werden vernielingen aangebracht. Thesing: “Grote gaten waren in het dak en in de vloer geslagen. Er was van alles kapot, zelfs een schouw uit 1880. Het leek wel alsof er een bom ontploft was.”

Diefstal

Bestuurder Martine Fransman van stadsdeel Westerpark zegt hierover: “De schouw is door ons niet kapot geslagen maar die is gestolen door onbekenden. Dit geldt ook voor de waardevolle deurknoppen die in het pand aanwezig waren. De vloer die is stukgeslagen is niet van waardevolle betekenis. Gelukkig hebben wij het prachtige glas-in-lood wel kunnen bewaren”. De boerderij is vervolgens door het stadsdeel dichtgetimmerd. Ook dit was niet afdoende om verdere diefstal te voorkomen. De houten platen zijn weggehaald door onbekenden, “zelfs een door ons geplaatste alarminstallatie is weggehaald”, zegt Fransman.

Bezetting

Sinds een week wordt de boerderij bezet door twintig buurtbewoners die om de beurt de wacht houden. De bewoners zien de boerderij liever een sociaal-culturele en groenfunctie vervullen, volgens Thesing. “Een paar jaar geleden heb ik in het bestemmingsplan laten opnemen dat ik er graag een ponyclub zou willen vestigen. Dit zou dan ook voor mensen met een laag inkomen toegankelijk moeten zijn. Daar is verder niets mee gedaan.” Nog steeds is dit een van de plannen die de buurt ook verwezenlijkt zou willen zien.

De stadsdeelraad wil een aantal (markt)partijen nu de mogelijkheid geven om hun plannen voor de toekomst van de boerderij bij de stadsdeelraad in te dienen. De plannen van de marktpartijen moeten zodanig van aard zijn dat het past in het recreatieve karakter van de omgeving. Fransman: “Wij zien het liefst plannen waar de buurt wat aan heeft. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een ecoboerderij, een theehuis of een kinderopvang. Deze opties staan open.”

De buurtbewoners hebben zich opgesteld als marktpartij. Zij hebben, als comite “Red de Boerderij”, hun stem laten horen op de commissievergadering van vorige week. Over de invulling van de toekomst is het comite het met het recreatieve karakter roerend eens. Maar er zijn duidelijke twijfels. De buurt is bang dat de boerderij kan worden opgekocht door iemand met genoeg vermogen. Hierdoor zou de buurt niet meer kunnen genieten van waar hij recht op heeft. namelijk: een toegankelijk cultureel recreatief stukje groen, direet om de hoek. Volgens Thesing worden er binnen het comite ideeen geinventariseerd. Het plan om zelf fondsen te gaan werven is daar een van. Op die manier wil het comite concurreren met andere marktpartijen.

In de tussentijd is de toekomst van de boerderij een onzekere kwestie. Fransman sluit de plannen die de buurt heeft niet uit. De buurtbewoners mogen voorlopig op de boerderij blijven en ze zijn vastberaden. Thesing: “Het belangrijkste is dat je de buurt erbij betrokken houdt!”

Homepage Boerderij Hogenes: http://www.goudentips.org/boerderij

huis-aan-huiskrant ECHO 07-02-2001