Demonstratie tegen Casino-plannen zaterdag 10-2

  Demonstratie tegen Casino-plannen zaterdag 10-2


bron: http://radar.squat.net/

Zaterdag 10-2 demonstratie om 13.00u te Zaandam

De UNIT wordt bedreigd door de plannen voor een Casino annex speelautomatenhal. De gemeenteraad besluit binnenkort of de plannen doorgang kunnen vinden. Wij demonstreren tegen deze plannen omdat:
– Wederom voor het grote geld gekozen gaat worden;
– Wij als broedplaats moeten verdwijnen;
– Het nut van een casino ver te zoeken is;
– Het een verslaving in de hand werkende organisatie betreft;
– Een groot gedeelte van de zaanse bevolking geen voorstander is van de casino plannen;

wij vragen iedereen die wil komen de gedempte gracht in te lopen en daar ons te ontmoeten. meld je even bij iemand. Aangezien wij zonder vergunning zullen werken bestaat de mogelijkheid dat het geheel vroegtijdig wordt afgeblazen door politie.

http://squat.net/nl/zaandam einde info van radar.squat.net

[squat!net]