Aktie tegen Wolfensohn op komst op eerder aangekondigde ontruimingsdag Kalenderpanden

  Aktie tegen Wolfensohn op komst op eerder aangekondigde ontruimingsdag Kalenderpanden


Op 3 oktober komt Jimmy Wolfensohn, president van de Wereldbank, naar Amsterdam. Hij en nog meer nare mensen uit de NGO sector, de internationale politiek en het bedrijfsleven komen op 3-4 oktober bijeen voor een conferentie met de veelzeggende titel: ?Wereldarmoede, een uitdaging voor de private sector? ( http://www.aiid.org). Organisaties zoals de Wereldbank en het IMF, maar ook het bedrijfsleven zijn echter veroorzakers zijn van armoede in de ‘ontwikkelingslanden’ . De suggestie dat oplossingen van hun kant moeten komen is daarom ronduit bespottelijk te noemen. Platform Stank voor Bank (afdeling Amsterdam) roept op tot protest! Kom dinsdag 3 oktober naar Amsterdam, doe mee met de actiedag:

Stop kapitalisme, stop het gepolder, de wereld is niet te koop!

– Verzamelen (voor een ontvangstcomité ) om 08.00 op het Spui in Amsterdam.
– Infolijn (vanaf 1 oktober) 06 18372618.
– Infopunt (3 oktober vanaf 7 uur) in het ASCII: Jodenbreestraat 24-sous te Amsterdam

– Hou de website http://huizen.dds.nl/~stankvan het Platform Stank voor Bank goed in de gaten voor meer details.

******************************************************************

  ACTIEVERGADERING ZATERDAG 30 SEPTEMBER OM 13:00, KEIZERSGRACHT 132 IN AMSTERDAM

Met smart wacht het platform Stank voor Bank op de beloofde meutes hyper-gemotiveerde (en dan inmiddels teruggekeerde) Praaggangers.

*******************************
Op 3 oktober staat in Amsterdam ook de ontruiming van (o.a.) de gekraakte kalenderpanden op de agenda!
*************************

einde ingezonden mededeling.

Voor eerder nieuws op squat.net over Wolfensohn: kijk hier.
De ontruiming van de Kalenderpanden is door de gemeente uitgesteld. Onduidelijk is of de overige ontruimingen ook afgeblazen zijn. De demonstratie ter ondersteuning van de kalenderpanden gaat gewoon door. Of zoals het krakersblok uit de Amsterdamse Pijp stelt:

Mafkezen aller landen
steun de kalenderpanden!

[squat!net]