ontruimingsgolf (Am*dam) waarschijnlijk op 31 oktober

  ontruimingsgolf (Am*dam) waarschijnlijk op 31 oktober


Volgens de buren van Wagenstraat 3 zal in ieder geval hun pandje pas op 31 oktober ontruimd worden. Of dit ook voor andere panden geldt, en voor welke is niet bekend, maar de kans is vrij groot dat dit voor meerdere (of alle) panden zal gelden.

[squat!net]