Kalenderpanden: Opnieuw uitstel in ontruimingsrechtzaak

  Kalenderpanden: Opnieuw uitstel in ontruimingsrechtzaak


Op maandag 17 april moesten de bewoners van de Kalenderpanden voor de zoveelste maal zich naar de Parnassusweg begeven om daar voor een Rechter te verschijnen. Op 10 april had de advocaat van de Kalenderpanden, Marq Wijngaarden een nieuwe zittingstermijn voor maandag de 17e af weten te dwingen. De gemeente, die onmiddelijke ontruiming van de Kalenderpanden eist, liet doorschemeren dat de ontruiming van de Kalenderpanden pas in September kan plaatsvinden.

Toen de bewoners van de Kalenderpanden de rechter vroegen de uitspraak van de bestuursrechter over de bouwvergunning af te wachten ging de gemeente, op navraag van de rechter daarmee akkoord. De zitting is aangehouden tot 26 mei….

[squat!net]