Køpi verdedigen!

 

  Køpi verdedigen!

 


Nu is het officieel. Op 2 november 1999 wordt voor de tweede maal getracht de Køpi te veilen. Nadat in februari de eerste poging mislukte heeft de Commerzbank, de hoofschuldeiser van de eigenaar, een nieuwe executoriale veiling bij de rechtbank aangevraagd. Ook deze keer willen en moeten we ons tegen de veiling verzetten. Naast aktiedagen voor de veilingdatum, concerten en het nodige eigen initiatief, moet deze demonstratie iedereen die aan aankoop van de Køpi denkt duidelijk maken dat de Køpi risicokapitaal was is en blijft!

De Køpi is al bijna 10 jaar een woonplek voor ongeveer 40 mensen. Alle openbare ruimten worden niet-commercieel gebruikt en zijn in eigen beheer. De Køpi is inmiddels een van de laatste linksradikale cultuur- en communicatiecentra in Berlijn. Dit betekend dat zij in haar omvang een unieke vrijplaats voor politieke activiteiten, benefieten en linkse tegencultuur biedt. Deze ruimtes zijn in deze tijden hard nodig! De Køpi is alleen een voorbeeld van de vele mensen die door racisme, “stadsvernieling” en het megalomane hoofdstadgedoe getroffen worden.

De doodsanering van hele buurten, het verbouwen van het Berlijnse centrum tot regeringszetel, prestigeprojekten als de Potzdamer Platz of de Friedrichstrasse. Het politieoptreden in de Rigaerstrasse in Friedrichshain maken duidelijk welke richting het toekomstconcept van kapitaal, politiek en nieuw centrum op wil. Totale commercialisering en controle van openbare ruimtes, en de daarme gepaard gaande verdrijving van zogenaamde randgroepen, en mensen met een klein inkomen.

HUN TOEKOMST IS DE ONZE NIET!

LINKS VERZET HEEFT AUTONOME RUIMTEN NODIG!

Komt allen naar de demonstratie!

Zaterdag 30-10-99, 14u Metrostation Mehringdamm, Berlijn.

DE KÓPI VOOR HEN DIE ZE GEBRUIKEN!

[squat!net]

 


 

Tags: