Anti-kraak: Strijd leidt tot succes! Tijdelijke verhuur in plaats van anti-kraak.

Op 26 maart heeft de 2e kamer ingestemd met een aantal wijzigingen in de Leegstandswet die toepassing van tijdelijke verhuurconstructies een stuk makkelijker maakt. De BPW is niet blij met deze verruiming en flexibilisering van de leegstandwet. Toch zit er ook een succes aan vast. Er werden tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 12 amendementen en 5 moties ingediend. Vier amendementen en drie moties werden aangenomen. Een motie van Paulus Jansen van de SP die werd aangenomen regelt dat minister Blok moet gaan overleggen met de Vereniging van Woningcorporaties Aedes om voor elkaar te krijgen dat corporaties bij tijdelijke leegstand alleen met tijdelijke verhuurcontracten gaan werken, en niet met anti-kraak. Dit omdat de positie van de tijdelijke huurder in deze contracten beter gewaarborgd is. Dat deze motie is aangenomen is gewoon een flinke stap vooruit!

[.. Lees verder]