Amsterdam: Van Effenstraat 2 gekraakt

2014_01_18_spandoek_Kraken_gaat_door_Van_Effenstraat_2_Amsterdam

Beste buren,

Vandaag, 18 januari, hebben we de begane grond van de Van Effenstraat 2 gekraakt. Wij zijn een kleine groep activisten die behoefte hebben aan een nieuw huis nadat we onze voormalige huis moesten verlaten.

Van Effenstraat 2 is eigendom van Rochdale. Het appartement, dat in gebruik was als opslagruimte voor werknemers van de verbouwing, is leeg sinds de constructies van Rochdale aan de andere kant van de Van Effenstraat en de Bellamystraat geëindigd is. Rochdale laat het pand nu leeg staan hij staat nergens te huur of te koop aangeboden noch zijn er plannen voor verbouwing. [.. Lees verder]

Anti-kraak: Strijd leidt tot succes! Tijdelijke verhuur in plaats van anti-kraak.

Op 26 maart heeft de 2e kamer ingestemd met een aantal wijzigingen in de Leegstandswet die toepassing van tijdelijke verhuurconstructies een stuk makkelijker maakt. De BPW is niet blij met deze verruiming en flexibilisering van de leegstandwet. Toch zit er ook een succes aan vast. Er werden tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 12 amendementen en 5 moties ingediend. Vier amendementen en drie moties werden aangenomen. Een motie van Paulus Jansen van de SP die werd aangenomen regelt dat minister Blok moet gaan overleggen met de Vereniging van Woningcorporaties Aedes om voor elkaar te krijgen dat corporaties bij tijdelijke leegstand alleen met tijdelijke verhuurcontracten gaan werken, en niet met anti-kraak. Dit omdat de positie van de tijdelijke huurder in deze contracten beter gewaarborgd is. Dat deze motie is aangenomen is gewoon een flinke stap vooruit!

[.. Lees verder]

Amsterdam, Bond Precaire Woonvormen: Verslag actie 15 maart – Rochdale stop Alvast met antikraak.

De tijd dat (tijdelijke) huurders zomaar weggeredeneerd konden worden is nu echt voorbij! Minister Blok sluit huurdersorganisaties als de BPW uit van overleg omtrent flexibilisering van de leegstandwet. Huurders en woningzoekenden gaan daarom nu over tot actie en staan bij je op de stoep! Voor de mensen die denken dat dit incidenten zijn:  lees hier de vijf verhalen van bewoners van 5 verschillende antikraakbureaus uit de regio Amsterdam.
[.. Lees verder]