Update Pand Diemen

Op zondag tien juni 2012 werd het kantoorpand op de Arent Krijtsstraat nummer 1 gekraakt. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en is er veel gebeurd. Aldus, tijd voor een update van de huidige situatie en ontwikkelingen.

Allereerst liet de gemeente Diemen op twintig juli weten dat zij niet zullen overgaan tot ontruiming. Via een algemene brief voor de buurt werd gewezen op het feit dat de eventuele gezondheidsrisico’s voor onze eigen rekening zijn en niet voor de omliggende buurt gelden. Verder werd in deze brief melding gemaakt dat ook het openbaar ministerie niet zou overgaan tot ontruiming. [.. Lees verder]

Pand gekraakt in Diemen

Afgelopen zondag is het kantoorpand aan de Albert Krijtstraat nummer 1 gekraakt. Dit na jarenlange leegstand en verloedering. Een groep mensen hebben hierom het initiatief genomen het gebouw op te ruimen en weer toonbaar te maken. De politie was snel vertrokken en zag geen rede voor directe ontruiming. De eigenaar was in eerste instantie niet gecharmeerd van de actie maar na kort met de woordvoerders te praten gaf hij aan dat we indien de gemeente er ook mee akkoord gaat we hier kunnen blijven wonen. De (vermoedelijke) familie van de eigenaar was minder gecharmeerd en dreigde wapens op te pakken. Gelukkig is dit niet gebeurd maar totdat er een overeenkomst is blijven wij op scherp staan. We zijn momenteel druk bezig met het opruimen van het gebouw en het leegpompen van de kelder. Mochten mensen zich geroepen voelen om te helpen of te komen kijken schroom je niet en kom langs! [Bron: Indymedia]