Update Pand Diemen

Op zondag tien juni 2012 werd het kantoorpand op de Arent Krijtsstraat nummer 1 gekraakt. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en is er veel gebeurd. Aldus, tijd voor een update van de huidige situatie en ontwikkelingen.

Allereerst liet de gemeente Diemen op twintig juli weten dat zij niet zullen overgaan tot ontruiming. Via een algemene brief voor de buurt werd gewezen op het feit dat de eventuele gezondheidsrisico’s voor onze eigen rekening zijn en niet voor de omliggende buurt gelden. Verder werd in deze brief melding gemaakt dat ook het openbaar ministerie niet zou overgaan tot ontruiming. Dit omdat er geen nieuw gebruik of sloop te verwachten valt na een eventuele ontruiming. Goed nieuws dus voor ons dat overigens enigszins doet denken aan de situatie in Amsterdam voor het kraakverbod zijn intree deed. Enkel via een civielrechtelijke procedure namelijk kan de eigenaar nu stappen ondernemen om aan te sturen op ontruiming. Het is echter niet onze bedoeling om daar op te zitten wachten en we doen ons best om de dialoog met de eigenaar staande te houden.
De relatief gunstige juridische situatie geldt uiteraard niet als voldoende stof om ons verblijf in het pand te legitimeren. De hoofdzakelijke reden waarom we het imposant ogende pand aan het begin van de Arent Krijtsstraat kraakten was om een eind te maken aan de vele jaren van leegstand en de toen intussen weelderige staat van verkrotting. Sinds de kraak hebben de werkzaamheden aan het pand dan ook niet stilgelegen. Aangetroffen puin werd opgeruimd; ramen, muren en plafonds werden hersteld; lekkages gedicht; de kelder werd leeggepompt; een keuken werd geïnstalleerd; woonruimtes werden gecreëerd en vele andere kleine en grote zaken werden uitgevoerd. De sterk verloederde staat waarin we het pand aantroffen is zodoende grotendeels opgeheven en met recht en rede kan men het nu terug een leefbaar gebouw noemen. Een minpunt is dat de levering van nutsvoorzieningen zoals gas en water, langer op zich laten wachten dan verwacht. Dit is echter een kwestie van tijd waarin vroom geduld uitoefenen het enige is wat we kunnen doen.
Verder zijn de relaties met de buurt -voor zover we weten- goed. Begin oktober (zaterdag 6-10) wordt de hele buurt uitgenodigd voor koffie, thee en taart. Naast een gezellige namiddag, willen we daarbij buurtbewoners de kans geven om vragen te stellen, kritiek te uitten of suggesties te geven indien ze voor deze tijd nog aarzelingen hadden om dat te doen.

Tot zover de update uit het exotische Diemen. En jawel, (het was u misschien al enigszins opgevallen), kraken gaat door!

Gegroet, bewoners Arent Krijtsstraat

Bron: Indymedia