Amsterdam: Amstelkade 20hs gekraakt

Op 25 juni is Amstelkade 20hs gekraakt. Het pand was één van de vele panden in het bezit van Johannes Cornelis Martinus Veldhuijzen.
Wij hebben mede voor dit pand gekozen omdat Veldhuijzen, die in het bezit is van enkele honderden panden, dit pand, dat bedoeld is voor bewoning niet in gebruik heeft.
Wij vinden dat iedereen recht heeft op een woning. Amsterdam is een stad waarin woningnood en speculatie de huurprijzen torenhoog opdrijven en de wachtlijsten voor sociale huur abominabel lang maken. Het is noch wenselijk, noch gerechtvaardigt om een pand leeg te laten staan.
Wonen is geen privilege. Kraken gaat door! [.. Lees verder]