Amsterdam: Nieuw pandje!

Vandaag hebben wij de panden op de Alblasstraat 15 en 17 in gebruik genomen. Deze panden staan al geruime tijd leeg. De eigenaar is Rochdale. Volgens de buurvrouw wacht de woningbouw corporatie met het verkopen omdat ze het verkoop quotum al bereikt hebben.

Tijdens de actie wou de smeris heel graag naar binnen en de ID van de woordvoerders hebben. Toen hier niet naar geluisterd werd, werd de groep gevorderd de straat te verlaten vanwege publieke orde verstoring. Ook hier werd er niet gedaan wat de smeris wou. Met duw en trekwerk probeerde de varkentjes de groep met geweld weg van de panden te krijgen. Toen dit duidelijk geen effect had, riepen zij meer smurfen op. De laatste oproep van de smurfen was om of de straat te verlaten, of de nieuw gekraakte panden binnen te gaan (politie die orde geeft een criminele daad te begaan door in een kraakpand te gaan? Vreemd.) Toen de groep de panden binnenging , gingen de smurfjes weer terug naar hun donuts en koffie en lieten ze ons weer met rust.

Wet of geen wet, kraken gaat door
De bewoners [.. Lees verder]