Amsterdam: Woestduinstraat 72 HS gekraakt – Sociale huur is Niet Te Koop!

Sinds enkele dagen nu is Woestduinstraat 72 HS Amsterdam gekraakt en in hergebruik genomen. 25 maart maakten we de actie bekend door middel van een protest.
Deze sociale huurwoning staat al een jaar leeg in afwachting van verkoop. De actie is een protest tegen de verkoop van sociale huurwoningen en de daaropvolgende uitverkoop van de stad, door woningcorporaties en de gemeente. Lieven de Key biedt deze woning in uitgewoonde staat aan voor 475.000. Deze woning bevind zich op de begaande grond en had een goede woning gemaakt voor senioren of personen die slecht te been zijn. Maar het is duidelijk dat Lieven de Key geen fuck geeft om de bewoners van de stad en veryupping en winst voorop plaatst.
Sinds de jaren ‘90 is winstmaximalisatie het hoofddoel van woningcoöperaties. Terwijl woningbouw coöperaties zeggen met de opbrengsten van verkoop meer sociale huurwoningen buiten het centrum te bouwen, neemt het totale aandeel sociale huurwoningen in Amsterdam af. De sociale woningbouw verenigingen gentrificeren lekker mee, originele bewoners moeten wijken voor mensen met meer geld. Er wordt niet voor de werkende klasse gebouwd en de woningen die er nog wel zijn worden verwaarloosd.
Nu de particulieren huurprijzen onbetaalbaar zijn, creëert dit een stad die alleen voor de rijken is. Kwetsbare groepen worden extra hard getroffen door een tekort aan woningen.
De strijd tegen dakloosheid en gentrificatie verenigd mensen van verschillende generaties en achtergronden. Kraken is een middel in die strijd.
Wij eisen een onmiddellijk stop op de verkoop van sociale huurwoning bouw. Deze, en alle andere sociale woningen die te koop staan moeten worden gerenoveerd en teruggeven worden aan de sociale woningvoorraad. Terwijl de wachtlijsten hoog oplopen en de gemiddelde wachttijd meer dan 14 jaar bedraagt nemen wij het heft in eigen handen en eisen we deze woning terug! Sociale huur is niet te koop!


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


Indymedia https://indymedia.nl/node/53204