Utrecht: Nood breekt wet

Panden in centrum Utrecht gekraakt ter viering van 12 jaar kraakverbod

Op 1 oktober 2022, precies 12 jaar na het in werking treden van de wet Kraken en Leegstand, zijn de kantoorruimtes boven de Intersport aan de Oudegracht 106-108 gekraakt. De krakers willen hiermee aantonen dat kraken nog steeds een legitieme optie is in het aankaarten en bestrijden van de huizencrisis en dakloosheid. Hoewel de wet leegstand tegen zou moeten gaan, is de leegstand sinds het kraakverbod alleen maar toegenomen. Tegelijkertijd is er sprake van een ongekende huizencrisis, waardoor woningzoekenden op wachtlijsten staan, naast een huis grijpen omdat beleggers ze overbieden en, als ze wél een huis weten te bemachtigen, zich kapot moeten werken om de huur te kunnen betalen. Dat terwijl kraken en de kraakbeweging zijn gecriminaliseerd en vervolgd.

Op donderdag 29 oktober zijn de leegstaande panden aan de Oudegracht gekraakt. De krakers maakten dat bekend op 1 oktober, precies 12 jaar na de inwerkingtreding van de wet tegen Kraken en Leegstand. In 1930 opende hier, op de hoek van de Potterstraat en de Oudegracht, het grootste restaurant van Utrecht, Heck’s Lunchroom. Vanaf 1998 zijn de eerste twee verdiepingen verbouwd tot Intersport-winkel. De bovenste twee verdiepingen werden toen als kantoorruimte verhuurd maar hebben sindsdien deze functie verloren. Sinds 2019 is er sprake geweest van een rooftop-restaurant, en er zijn vergunningen aangevraagd voor het verbouwen van het kantoor tot hotel en het wijzigen van de gevels. Deze vergunningen zijn echter geweigerd en drie jaar later worden de twee verdiepingen boven de Intersport nog steeds niet gebruikt.

Volgens de krakers is kraken nog steeds een legitieme optie, waarmee tegelijkertijd de huidige huizencrisis en groeiende dakloosheid wordt aangekaart. “Hoewel kraken sinds het kraakverbod in 2010 is gecriminaliseerd, is kraken nog steeds mogelijk. Het is een legitieme vorm van directe actie die de leegstand van woningen aankaart en deze leegstand direct omzet in huisvesting.” Kraken dient namelijk nog steeds als een effectief middel tegen speculanten en wooncorporaties die huizen enkel gebruiken als instrumenten om winst te maken.

Ook op andere locaties in Utrecht wordt er aandacht gevraagd voor de woningnood, voor panden die ontruimd worden voor leegstand, en het criminaliseren van kraken. Op meerdere plekken in Utrecht werden banners op gebouwen en boven de snelweg gehangen. Eén banner aan het in de laatste jaren meermaals gekraakte gebouw aan de Archimedeslaan 16, leest “Ontruimen voor leegstand is vragen om weerstand”. Hier moesten meer dan drie jaar geleden, in juli 2019, 400 studenten plaatsmaken voor de sloop van de gebouwen die nog steeds niet heeft plaatsgevonden.

In Utrecht alleen staan al meer dan 1500 panden leeg en duurt het minimaal negen jaar voor men aan de beurt komt voor een sociale huurwoning. De krakers hopen met deze actie mensen aan te sporen: “Op een wachtlijst kun je niet wonen. We hopen hiermee mensen aan te sporen het heft in eigen handen te nemen en hun recht op wonen op te eisen. Het hebben van een dak boven je hoofd is namelijk een eerst levensbehoefte, terwijl eigendom dat niet is.”


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


Bron: Indymedia https://indymedia.nl/node/52535