Amsterdam: Ringdijk 8 herkraakt

Sinds enige tijd verblijven wij, de Anarcha Feministische Groep Amsterdam, aan de Ringdijk 8. We hebben besloten om dit gebouw in gebruik te nemen omdat we het belachelijk vinden dat huizen voor meerdere jaren leegstaan terwijl we in het midden van een woningcrisis zitten. In de afgelopen 10 jaar is de dakloosheid verdubbeld en is het aantal mensen dat in een preciaire woningsituatie zit buitenproportioneel toegenomen.

Tijdens onze vorige acties hebben we ons vizier gericht op grote speculanten zoals Blackstone, maar ook hebben we in solidariteit met sekswerkers panden gekraakt. Verder hebben we ons verzet tegen de gentrificatie, het kolonialisme en greenwashing van de NV Zeedijk door een pand te kraken op de Wallen.

Vandaag doen we een autonome actie als onderdeel van de huidige woningprotesten. Het is niet genoeg om alleen te demonstreren en te hopen dat de overheid naar ons luistert. De overheid heeft al eerder antwoord gegeven op de eisen van de woonbeweging. Het antwoord was luid en duidelijk: ze hebben geen oplossingen gegeven, maar hebben agenten gestuurd om ons neer te slaan, zwarte lijsten te maken met onze namen en ons te arresteren.

We moeten ongelijkheid aanpakken wanneer we het zien. Daarom nemen wij vandaag actie tegen woningcorporatie Eigen Haard. Dit gebouw op de Ringdijk 8 is al eerder gekraakt en staat nog steeds weg te rotten.

Hoewel woning corporaties er zogenaamd zijn om voor betaalbare huisvesting voor hen die het nodig hebben te zorgen, zoals migranten en de werkende klasse, exploiteren zij in werkelijkheid juist vaak de mensen die hen zo hard nodig hebben. Woningcorporaties verkopen stelselmatig sociale huur aan hipster en yuppies en huurders die wel proberen om deze exploitatie aan de kaak te stellen hebben vaak niet de tijd en energie om dit gevecht aan te gaan, of hebben moeite met bureacratische taal.

De staat zorgt niet voor kwaliteitszorg maar denkt louter aan kwantiteit door mensen net genoeg geld te geven om te overleven, maar wat er wel voor zorgt dat ze gedwongen zijn in deze omstandigheden te leven.

Eigen Haard heeft gesteld dat zij van plan zijn dit gebouw te slopen en hier sociale huur te bouwen. Dit plan ligt echter al jaren op tafel, en tot nu toe is er niets gebeurd. Hoewel het bouwen van sociale huur initieel een goed plan lijkt te zijn, is het pijnlijk duidelijk dat Eigen Haards niet genoeg om sociale huur geeft om deze gebouwen daadwerkelijk te verbouwen tot sociale huur. Dat alles terwijl we midden in een woningcrisis zitten en de wachtlijsten voor sociale huur in Amsterdam meer dan 10 jaar lang zijn en ook de vrije sector onbetaalbaar is. Intussen kiest Eigen Haar er bewust voor om woonruimte leeg te laten staan.

Eigen Haard behandelt haar huurders als jaren als vuil. In veel van de renovatie projecten van Eigen Haard worden mensen gedwongen om in onmenselijke omstandigheden te leven, in sommige gevallen zelfs zonder water, elektriciteit en gas, zoals recentelijk voorkwam bij een renovatie project in Amsterdam Noord. Een aantal jaar geleden “renoveerde” Eigen Haard panden in de Wegener Sleeswijk in Geuzenveld, waar zij de huurders forceerden om in het pand te blijven wonen tijdens de renovatie. Een bizarre situatie. In dit project kwam de ware aard van Eigen Haard wederom naar voren. De renovaties in Geuzenveld werden zo goedkoop als mogelijk gedaan en in veel gevallen waren de huurders na de renovatie slechter af dan ervoor. Huurders beschreven muizen die uit de “gerenoveerde” muren kwamen, en balkons werden kleiner gemaakt omdat Eigen Haard in haar zogenaamde duurzaamheidsproject niet de moeite had genomen om de buitenmuur daadwerkelijk te vervangen of te verstevigen, maar voor de goedkope oplossing had gekozen om een extra muur bovenop de oude te plaatsen.

Zoals de bovenstaande voorbeelden aantonen geven woningcorporaties als Eigen Haard niets om hun huurders of het toegankelijk maken van de huizenmarkt voor mensen die het nodig hebben. Het enige waar ze om geven is geld verdienen en hun huurders exploiteren. De afgelopen jaren zijn er talloze sociale huurwoningen verkocht, en die trend zet alleen maar door. Intussen worden huurders gedwongen tot het betalen van belachelijke hoge “service kosten” voor service die ze nooit zien.

Het is dus nodig om actie te nemen tegen dit soort woningcorporaties en hun malafide praktjken. Wij gaan daarom door met het doen van directe actie tegen hen die ons bestaan aanvallen. Echte verandering komt van onder. Vrijheid wordt niet gegeven, maar wordt genomen. Vandaag staan wij in solidariteit met onze kameraden van de Bond Precaire Woonvormen die al jaren praktische en juriidsche hulp aan huurders verstrekken. Daarnaaast staan we in solidariteit met onze kameraden van Niet te Koop die ook al jaren actie nemen om de verkoop van sociale huurwoningen tegen te gaan. Wij verklaren ons solidair met een ieder die geen woning kan vinden, en met een ieder die vecht voor een wereld zonder politie, detentie en privebezit.

Vluchtelingen en migranten welkom, yuppen en toeristen weg!

Anarcha Feministische Groep Amsterdam
anarchafemsterdam [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/88jf


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL