Den Haag: Huizen voor mensen, niet auto’s!

Op 22 mei hebben wij een email aan dhr. Balster (wethouder wonen van Den Haag) gestuurd waarin wij uitlegden waarom de omgevingsvergunning voor de Short Stay appartementen op de Waldeck Pyrmontkade 872 (WP872) onterecht verleend is. Onze insteek was om op deze manier een gesprek met dhr. Balster te starten rondom het Haagse beleid omtrent Short Stay appartementen. En hierbij de tegenstrijdigheid en a-socialiteit van de hedendaagse woningmarkt aan te kaarten bij de ambtenaren die hier verantwoordelijk voor zijn. Vervolgens hebben wij, samen met buurtbewoners, Balster overspoelt met mails waarin wij hem vroegen de omgevingsvergunning te herzien. Helaas hebben wij daar geen reactie op gekregen. Na dat wij genadeloos Balster hebben gebeld, heeft zijn secretariaat ons beloofd een antwoord via mail te sturen. Een week later, op 4 juni, hebben wij een mail ontvangen waarin Balster zijn beslissing poogt te rechtvaardigen. De reden waarom er op WP872 geen woningen zouden komen is omdat er niet genoeg parkeerplaatsen zouden zijn. De denkwijze is al belachelijk – sinds wanneer is het gebrek aan parkeerplaatsen een reden om geen woningen te bouwen? Bouw dan toch meer parkeerplaatsen! En erger nog, deze beslissing is gemaakt door de VVD en klakkeloos overgenomen door de PvdA– maar dat het argument om de hoeveelheid parkeerplaatsen ook nog wordt gebruikt om het bouwen van short stay appartementen te verantwoorden in plaats van betaalbare huur is helemaal absurd. Dat de voorkeur ligt bij het maken voor excuses voor luxe vastgoedprojecten vóór de wensen van de buurt is hierbij duidelijk.

Het beleid rondom de parkeerplaatsen is wel apart. Wie heeft er nou 52 parkeerplaatsen nodig voor 30 woningen? Hoe is deze rekensom tot stand gekomen? Hoeveel mensen hebben nou twee auto’s, en wie heeft er zelfs maar één auto onder de mensen die nu het meest getroffen zijn door de woningnood? Het idee op zichzelf dat de stad en de auto hand in hand gaan is ook achterhaald. Het stemt van ideologieën uit de vorige eeuw, van een nucleaire familie met twee kinderen en twee auto’s zodat mevrouw boodschappen zou kunnen doen terwijl meneer gaat werken. Een levensmodel met twee auto’s is niet weggelegd voor de doorsnee mens, en wij accepteren niet dat de stad afhankelijk hiervan gebouwd word. Het past niet bij de werkelijkheid waarin de meeste mensen leven, voor wie auto’s meer last veroorzaken dan vrijheid brengen. Wat nou als, in plaats van ervoor te zorgen dat ieder huis twee parkeerplaatsen tot zijn beschikking heeft, de gemeente ervoor zou zorgen dat de OV niet meer zo belachelijk duur is? Dat zou niet alleen fijn zijn voor de mensen die dan niet meer met de auto hoeven te gaan, maar het is ook nog eens goed voor het milieu. Weigeren een woning te bouwen vanwege gebrek aan parkeerplaatsen is kortzichtig, en komt erop neer dat de gemeente problemen vindt om zich te ontheffen van haar verantwoordelijkheid woningen voor mensen te bouwen. Hoewel er voor de hand liggende oplossingen zijn voor het gebrek aan parkeerplaatsen, wordt dit als smoes gebruikt om wederom economische belangen voor sociale belangen te zetten.
Dan is er ook nog het gelijkheidsbeginsel. Volgens dit beginsel zouden dezelfde beslissingen moeten worden genomen in vergelijkbare situaties. Dus als er al ergens anders in het Zeeheldenkwartier woningen zijn gebouwd of verbouwd terwijl er daar ook een gebrek zou zijn aan parkeerplekken, dan zou je denken dat een uitzondering ook voor WP872 voorstelbaar zijn. En toevallig zijn er al meerdere zulke instanties geweest, bij de Kortenaer bijvoorbeeld, of nog recent bij de Spiegelstraat. Waarom niet op WP872 dan? Bij de woningen op de Kortenaer moesten de bewoners een contract ondertekenen waarin ze afstand deden van hun recht op een parkeervergunning. Als dat één keer mogelijk is, zou dat ook twee keer mogelijk moeten zijn.

Het is belangrijk de oorspronkelijke beslissing geen woningen van WP872 te maken in haar context te plaatsen, namelijk in 2017. De beslissingen die onder het bestuur van de destijdse wethouder zijn genomen beantwoorden dus de agenda van zijn partij – een agenda waarvan men zou verwachten dat de PvdA zichzelf daar van zou willen distantiëren. Toch heeft de huidige wethouder wonen eenzelfde beleid gevolgd. Wederom komt de PvdA in de situatie terecht waarin zij beslissingen die genomen zijn door de VVD goedpraat en zich erachter schuilt om haar eigen verantwoordelijkheid en falende woningbeleid te rechtvaardigen. Jammer, dat een partij die zich voordoet als belanghebbende van een leefbare stad en woonomgeving dan toch dit soort van projecten toestaat én goedpraat… Grote maar lege standpunten blijkt de PvdA te hebben. Wij houden hun verantwoordelijk voor hun eigen falende woningbeleid die ervoor zorgen dat steeds meer mensen door de woningnood getroffen zijn.
Schaam je, PvdA!


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


Bron: Short Stay? No Way! https://shortstaynoway.noblogs.org/update-mailstorm-balster/