Den Haag: Ontruimingen in tijden van Covid-19

De krakers aan de Wouwermanstraat 122 hebben vandaag te horen gekregen dat zij 2 april weg moeten zijn uit hun huis.

De krakers wonen al een paar maanden aan de Wouwermanstraat, in een woning die zij zelf de ‘wildewou’ hebben genoemd. Ze hebben al vele ontruimingen mee gemaakt, maar ontruimt worden tijdens een pandemie stond nog niet op hun lijstje. Het huis aan de Wouwermanstraat 122 heeft voordat de krakers er woonden een lange tijd leeg gestaan en is eigendom van Haag Wonen. Haag Wonen is een woningcorporatie die in Den Haag zeer berucht is geworden. De corporatie laat veel huizen leeg staan voor lange periodes. Deze huizen waren vaak sociale huurwoningen, waar de bewoners uit werden gestuurd en waar Haag Wonen vervolgens niets mee heeft ondernomen. Ze laten de panden eerst leeg staan en verkrotten, en verkopen de panden dan in de ‘vrije sector’. De woningen zijn dan niet meer betaalbaar voor mensen met een budget zoals de huurders die in eerste instantie in het huis woonden.

In Den Haag zijn er steeds minder woningen beschikbaar zonder zogenoemde ‘flexibele’ contracten. Voor sociale huur staan mensen jaren op een wachtlijst en huren in de particuliere sector is niet te betalen. Dit speelt niet alleen in Den Haag: in Nederland bestaat er een woningtekort van 300 000 huizen en de afgelopen 10 jaar is er een verdubbeling te zien in dakloosheid. Omdat het dus ontzettend lastig is om een (betaalbare) woning te vinden, zijn er veel mensen die gaan kraken. Soms voor een dak boven het hoofd, en soms ook om aandacht te vestigen op woningnood.

Dit geldt ook voor de bewoners aan de Wouwermanstraat. Daar wordt overlegd wat er nu moet gebeuren. Een van de krakers is een lange tijd ziek en heeft COVID-19/griep symptomen. In deze periode van herstel van ziekte, onrust en social distancing, is het ontzettend moeilijk voor de krakers om te verhuizen.

Voor de krakers is het echter niet onverwachts. Aldus een van de krakers: ‘mensen worden al jaren dakloos gemaakt door beleid van de overheid en door het gedogen van speculanten. Waarom zou dat nu veranderen?’. De werknemers van Haag Wonen zijn lekker vanuit huis aan het werken en ontnemen vanuit die comfortabele situatie de krakers van hun thuis. Op de website van Haag Wonen is namelijk te lezen dat het kantoor gesloten is door COVID-19.

Maar niemand zou dakloos mogen worden, en zeker niet tijdens een pandemie. Vorige week was er in menig krant te lezen dat in tijden van COVID-19 er geen huisuitzettingen meer plaats zouden vinden. Maar niets is dus minder waar. Nog steeds worden contracten ontbonden, worden precair wonenden ontruimd en raken/blijven mensen dakloos [1]. Dit wordt geïllustreerd door de situatie van de krakers aan de Wouwermansstraat, maar ook door voorbeelden waar Bond Precaire Woonvormen (BPW) aandacht voor vraagt [2].

De beloftes die minister Veldhoven van Milieu en Wonen heeft gedaan, gelden alleen voor mensen die huren. Maar de gevolgen van COVID-19 raken ons allemaal, ook krakers en andere mensen die precair wonen! BPW heeft daarom een petitie gelanceerd tegen huisuitzettingen:

https://bondprecairewoonvormen.nl/2020/03/lancering-petitie-tegen-coronahuisuitzettingen/

Wij eisen NU een spoedwet tegen huisuitzettingen voor iedereen! Stop ALLE huisuitzettingen, wij willen huizen voor mensen en niet voor winst!

[1] Met ‘precair wonen’ wordt een woonsituatie bedoelt waarin sprake is van woononzekerheid. Voor mensen met woononzekerheid is het niet duidelijk hoe lang zij kunnen blijven wonen in hun huis. Denk aan bijvoorbeeld krakers, anti-krakers, mensen die wonen op camping parken, tuinhuisjes, en andere niet reguliere/’legale’ vormen van ‘wonen’.

[2] https://bondprecairewoonvormen.nl/2020/03/stop-huisuitzetting-ehsan-tijdens-coronacrisis/


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


bron: https://www.indymedia.nl/node/47661