Utrecht: Verloederende panden gekraakt uit woningnood en protest tegen leegstand

Sinds afgelopen weekend bewoont een groep jonge mensen de al lange tijd leegstaande panden aan de Burgemeester Reigerstraat 48-53 in Utrecht.

De bewoning is zowel een directe aanpak van een levensbehoefte – de jongeren zijn op zoek naar woonruimte – als een protest tegen het huidige woonbeleid. De actie, onderdeel van een landelijke golf, bekritiseertde Wet Kraken en Leegstand uit 2010 en het voornemen kraken nog harder aan te pakken. “De bewoners zijn van mening dat nietkraken, maar leegstand en woningnood moet worden aangepakt”, aldus een woordvoerder.De panden aan de Burgemeester Reigerstraat staan al ruim vijf jaar leeg. Eigenaar Marcel Paping is van plan de vier panden af te breken, er vier nieuwe panden en winkelruimte voor in de plaats te bouwen. Onder de panden moet een parkeerkelder komen. Hij heeft de vergunningen voor zijn plan,behalve voor de inrit van de parkeerkelder. Veel buren zijn van mening dat een grote parkeerkelder de rust in de straat ernstig zal verstoren.Paping is van plan de lege panden dicht te spijkeren als de Gemeente hem niet alle vergunningen verleend. Een half jaar geleden zijn de panden ook al gekraakt. Toen is de politie op een onrechtmatige ontruiming over gegaan. “Hopelijk is de politie ditkeer zo verstandig om zich niet voor het karretje van de eigenaar te spannen en de rechtmatige weg te bewandelen”, aldus één van de krakers.

Update 18:42 – De politie lijkt voorbereidingen te treffen om aan de achterkant, uit het zich van omstanders en media, te gaan ontruimen. Er worden waterbommen gegooid vanuit het pand.

18:50 – Meerdere mensen op het dak in lock-ons en meerdere mensen in het pand in lock-ons.

19:56 – De BraTra en de brandweer bereiden zich ergens op voor en binnen heeft men er zin in!

23.15 – Burgemeester Reigerstraat nog altijd afgesloten voor verkeer.

02/10/2019 – 07:47 – Alle arrestanten zitten nog steeds vast. De mensen die gisteren en vannacht zijn gearresteerd bij de herkraak aktie in Utrecht zitten nog vast. Negen mensen zijn inmiddels door de afmeldingsprocedure, de rest nog niet. De advocaat is nu bezig te achterhalen wat er verder gaat gebeuren. Iedereen zit dus nog vast.

(1)De Wet Kraken en Leegstand is, vandaag precies 9 jaar geleden, ingevoerd om zowel kraken aan te pakken en leegstand tegen te gaan. In de afgelopen jaren is slechts in een aantal Gemeenten een leegstandsverordening ingevoerd. Het zijn voornamelijk krakers die worden vervolgd.Onderzoek inopdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Veiligheid en Justitie toont aan dat de leegstand van kantoor- en winkelruimte de afgelopen jaren is toegenomen.
(2) In Oudenrijn staat 16% van de kantoorpanden leeg, en in Lage Weide zelfs 20%.
(3) Uit onderzoek van Nibud blijkt dat een kwart van de huurders financiëel klem zit.
(4) In de stad Utrecht is de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning de afgelopen vijf jaar opgelopen van 7,7 naar 9,7 jaar.
(5) Hoewel het aantal verhuringen iets oploopt, neemt de slaagkans van woningzoekenden af. Dit komt omdat de vraag naar sociale huurwoningen in Utrecht sneller stijgt dan het aanbod.
(6) “De kans dat je met succes wat kraakt is hoger dan die 3.2% slaagkans bij een sociale huurwoning. Waar wacht je nog op!”

1 AD. 2019. Eigenaar lege panden Reigerstraat dreigt met dichtspijkeren ‘als gemeente dwars blijft liggen’. https://www.ad.nl/utrecht/eigenaar-lege-panden-reigerstraat-dreigt-met-dichtspijkeren-als-gemeente-dwars-blijft-liggen~a89ea27e/
2 RIGO Research en Advies. 2015. Van ontruimen naar inruimen. Evaluatie van de Wet Kraken en Leegstand. Via https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=029049a3-595d-4412-b33c-a2201ea6dc3f&title=Rapport%20%27Van%20ontruimen%20naar%20inruimen%27.pdf
3 Utrecht Monitor. 2018. Kantorenmarkt. https://www.utrecht-monitor.nl/economie-inkomen/vastgoed/kantorenmarkt
4 Nibud. https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-luidt-noodklok-kwart-van-de-huurders-zit-financieel-klem/
5 AD. 2018. Wachttijd sociale huurwoning regio Utrecht stijgt explosief: gemiddelde duur 10 jaar. https://www.ad.nl/utrecht/wachttijd-sociale-huurwoning-regio-utrecht-stijgt-explosief-gemiddelde-duur-10-jaar~ab2ae8f0/
6 Utrecht Monitor. 2018. Sociale huur. https://www.utrecht-monitor.nl/fysieke-leefomgeving/wonen/s


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


https://www.indymedia.nl/node/46812