Utrecht: 3x bannerdrop Kraken

Enigsinds late post, maar toch heel leuk om te weten; in Utrecht zijn afgelopen maandag ochtend 3 banners verschenen met leuzen tegen de aanpassing van de kraak en leestandswet, en de afbraak van het woonrecht. 1 banner werd van een hele hoge kraan gedropt die een super lelijke flat aan het bouwen is op een oud kraakpandje! (Sijpestijn) Verder hing er 1 over het Amsterdam-Rijnkanaal, en de laatste boven de A27!

Persbericht 25 augustus 2019, Utrecht

Vandaag zijn er op verschillende plekken in Utrecht banners opgehangen als protest tegen het plan van de CDA en VVD om de wet Kraken en Leegstand uit 2010 aan te scherpen.

Het nieuwe wetsvoorstel houdt in dat een rechter-commissaris voortaan binnen drie dagen toetst of een gekraakt pand ontruimd mag worden. Voortaan zal er dus ontruimd worden voordat de nieuwe bewoners de kans krijgen zich op hun huisrecht, zoals beschreven in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, te beroepen.

Het huisrecht kan zwaarder wegen dan het belang van de eigenaar om zijn pand ongestoord leeg te laten staan, maar dat zal niet meer door een rechter getoetst worden. Vervelend voor mensen die op een alternatieve manier aan onderdak proberen te komen, maar ook voor mensen die om wat voor reden dan ook hun huur niet meer kunnen betalen.

De nieuwe wet is een uitbreiding van de wet Kraken en Leegstand. Een wet die in 2010 is ingevoerd om zowel kraken als leegstand strafbaar te maken. Het kraken zou overbodig zijn geworden. Er zijn echter in de afgelopen jaren voornamelijk krakers vervolgd, terwijl een leegstandsverordening slechts in een aantal gemeenten van kracht is. Tijdelijke leegstand wordt sindsdien in toenemende mate opgelost met antikraak.

Bij anti-kraak zitten er een paar bewoners in grote panden zodat ze formeel gezien niet meer leegstaan. Zij tekenen een contract waarin hun woon- en huurrechten worden afgenomen. Ook hebben controleurs ten alle tijde toegang tot hun woning. Iets dat in strijd is met het recht op huisvrede, zoals beschreven in artikel 12 van de grondwet. Zij kunnen op zeer korte termijn op straat gezet worden, zonder dat ze een alternatief aangeboden krijgen. Anti kraak is verworden tot middel om leegstand te camoufleren en huurbescherming te omzeilen. Een interessante optie voor vastgoedeigenaren, maar rampzalig voor woningzoekenden. Nadat een gekraakt pand wordt ontruimd komt er vaak anti-kraak in.

Het nieuwe wetsvoorstel past in een tijd die wordt gekenmerkt door de afbraak van sociale woningbouw en vernieuwing van buurten in het centrum van steden als Utrecht. Dit zorgt voor een verandering in de woningmarkt die zich meer en meer richt op de rijke middenklasse met een vast inkomen. De wachtlijsten voor sociale woningbouw groeien en huurprijzen stijgen. Grotere woningen en koopwoningen worden gebouwd en sociale huurwoningen verkocht of gesloopt. Dit is bijvoorbeeld te zien in Kanaleneiland, waar minder bedeelden worden gedwongen hun buurt te verlaten vanwege een miljoenendeal.

In plaats van dat mensen in een zwakkere positie geholpen worden, wordt het ze steeds moeilijker gemaakt om aan onderdak te komen. Het wordt hoog tijd hiertegen in actie te komen.


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NLbron: https://www.indymedia.nl/node/46580