Amsterdam: Ontruiming ADM Gemeenschap, stadsbestuur over de schreef!

PERSBERICHT – Amsterdam 7 januari 2019
Betreft: Ontruiming ADM Gemeenschap, stadsbestuur over de schreef !

24 uur is de gemeente te veel om mensenrechten te dienen.

Hedenochtend om 9 uur startte gemeente Amsterdam met de ontruiming, feitelijk het verwijderen van Gemeenschap ADM uit hun woningen op het terrein van de voormalige Amsterdamse Droogdok Maatschappij waar zij de afgelopen 21 jaar woonden.

Dit ondanks het feit dat de Verenigde Naties Nederland middels een spoedvoorziening hebben verzocht om van de ontruiming af te zien, omdat de gemeente in het oog van de VN eerst uit moet leggen hoe zij de mensenrechten van de 130 bewoners zeker heeft gesteld. Hiervoor had de VN zelfstandig onvoldoende bewijzen voor voorhanden maar had ze wel voldoende bewijzen om het tegendeel te vermoeden.

Omdat Gemeente Amsterdam aangaf de spoedvoorziening van de VN te gaan negeren heeft de gemeenschap daarop een kortgeding aangespannen dat morgen om 11uur dient bij de Rechtbank Amsterdam. Door de positionering van de VN, het vermoeden dat de mensenrechten van de Gemeenschap worden geschaad, is er namelijk een nieuwe situatie opgetreden die de uitvoering van het eerdere vonnis betreft, nl. het uiteenrijten van de gemeenschap en de deportatie van een deel van de bewoners naar de slibvelden.

De gemeente heeft, wetende van dit kortgeding, toch de ontruiming ingezet waarmee ze in strijd handelt met de beginselen van behoorlijk bestuur omdat zij hiermee tracht de oordeelsvorming van de kortgedingrechter zinloos te maken. Hiermee treed zij opnieuw met voeten de rechten van de Gemeenschap teneinde de visie van de VN buiten de Nederlandse rechtscultuur te houden.

Daarnaast zijn wij, Gemeenschap ADM, vantevoren niet ingelicht dat de ontruiming vandaag plaats zou vinden. Ook dit is zowel in strijd met de gedragsregels als in strijd met de afspraken die de gemeente vooraf met ons maakte.

Wij zijn perplex dat de Nederlandse staat op een dergelijke manier met haar burgers omgaat. Het toont aan dat er ook in Nederland groepen burgers geïdentificeerd zijn die geen aanspraak mogen maken op de universele rechten van de mens EN burgers die gedwarsboomd worden als zij gebruik maken van het Nederlands recht.

De ontruiming is op dit moment nog in volle gang en inmiddels stromen de berichten binnen dat daarbij onze goederen verplaatst en vernield worden. Ook dit is een overtreding van onze rechten. Wij vragen de pers om nu eindelijk eens zelf te besluiten dat ook een gemeenschap als de onze op een menselijke en juridisch juiste wijze behandeld dient te worden. En het gedrag van de Nederland in deze tegen het licht te houden.

Gemeenschap ADM


PERSBERICHT – Amsterdam 9 januari 2019
Gemeente Amsterdam constateert grootschalige vernietiging Gemeenschap ADM

Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft vandaag via buurtregisseur Ferry den Edel en de zichtbaar aangedane ambtenaar Ivar Schreurs de constatering ontvangen dat het merendeel van de aan onze Gemeenschap ADM behorende, woningen, eigendommen en werkplaatsen gisteren ‘door derden’ zijn vernietigd.

De door gemeente Amsterdam uitgevoerde ‘ontruiming onder bestuursdwang’ is niet alleen in strijd met het internationaal recht, de VN interim measure waaraan Nederland plichtig is (oa Weens Verdragenverdrag artikel 26), maar was tevens een niet verdedigbare uitvoering van een ontruiming onder bestuursdwang zoals genoemd in ons nationaal recht.

Want nadat de gemeente de ontruiming half had uitgevoerd, door ons van ons terrein te verwijderen maar de goederen van onze Gemeenschap niet, werd het terrein inclusief onze goederen overgedragen aan een derde partij, de kadastrale eigenaar van het terrein, Chidda Vastgoed waarmee de gemeente de ontruiming onder bestuursdwang niet voltooide.

Chidda Vastgoed had hiervoor een helder plan klaarliggen want onmiddellijk werden er vele bulldozers, hijskranen en graafmachines van huurder Koole Maritiem het terrein opgereden en deze toverden onze buurtschap in enkele uren om tot een waar slagveld. Zij vernielden of vernietigden vele woningen en goederen. Gistermiddag werd dit door de gemeente stopgezet.

Maar laten we wel zijn. De verantwoordelijkheid voor onze eigendommen lagen en liggen bij de gemeente. Wij zijn van mening dat dergelijk geweld tegen een Gemeenschap, mogelijk gemaakt door de staat, buiten Nederland onmiddellijk veroordeeld zou worden OOK als hier geen dwingende interim measure van de VN op zou liggen. Maar het is ons inmiddels duidelijk dat onze Gemeenschap ADM enerzijds door de VN erkend wordt als leefgemeenschap maar dat deze in Nederland door zowel de pers als de gemeente steevast met ‘de krakers’ benoemd wordt omdat onze gemeenschap zo 21 jaar geleden geboren werd. Maar hoe de gemeenschap ontstond doet er niet toe.

Pas na de rechtszaak van gisterochtend begon de gemeente in te zien dat zij mogelijk stom is geweest en dat deze schade daadwerkelijk op hen verhaald zal worden. De ontruiming en de vernieling zijn beiden onrechtmatig en wij hebben dan ook de aanvullende eis gedeponeerd dat de gemeente ons niet alleen terug dient te laten keren naar de ADM, op basis van de interim measure van de VN, maar tevens ervoor dient te zorgen dat de schade ongedaan wordt gemaakt, dan wel dat er vergelijkbare vervangende woonruimte komt.

Terwijl onze bewoners vandaag onder de dreigende ogen van de op het terrein aanwezige ‘bouwvakkers’ nog enkele goederen en huisdieren trachten te redden, vraagt de wereld zich af hoe het mogelijk is dat gemeente Amsterdam en de Nederlandse regering de 2 gevraagde maatregelen van de Verenigde Naties compleet aan de laars lappen.

Zowel bij aanvang van de ontruiming als vandaag werd door onze advocaat mr. Tamas een ‘verzoek om maatregel van orde’ ingediend om de ontruiming te stoppen maar beiden werden door (dezelfde) rechter geweigerd omdat ‘de bewoners niet in levensgevaar zouden zijn’. Daarmee negeerde de rechter de VN interim measure.

Uiteindelijk moest de wrakingkamer bijeenkomen en wordt in de loop van de week duidelijk welke rechter gaat oordelen over de vraag of de Nederlandse staat zich aan de door haarzelf ondertekende verdragen moet houden. Dat is, op dit moment, de enige vraag die voor ligt.

Wij, 130 bewoners, volwassenen en kinderen mét hun huisdieren en de spullen die we hebben kunnen redden, zwerven nu dakloos door de stad.

Wij zijn een hechte gemeenschap en zien er, ondanks alles, naar uit om terug te keren naar onze geliefde ADM.

ADM
https://squ.at/r/5g4
https://adm.amsterdam/


Een paar kraakpanden in Amsterdam: https://radar.squat.net/nl/groups/city/amsterdam/type/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Amsterdam: https://radar.squat.net/nl/groups/city/amsterdam
Evenementen in Amsterdam: https://radar.squat.net/nl/events/city/Amsterdam


https://adm.amsterdam/article/ontruiming-adm-gemeenschap-stadsbestuur-over-de-schreef

https://adm.amsterdam/article/persbericht-amsterdam-9-januari-2019