Amsterdam: Twee huizen op de Minckelersstraat herkraakt

Twee huizen in de wijk Jeruzalem / Tuindorp Frankendael (Amsterdam) zijn vandaag herkraakt. Deze huizen aan de Minckelersstraat heeft woningbouwcorporatie Rochdale leeg laten staan sinds de ontruiming van de vorige krakers in januari 2017.

De buurt bestaat uit een mix van sociale huur- en vrije sector-huizen, en het gehele gebied wordt gerenoveerd of gesloopt en herontwikkeld. De vorige krakers ontvingen van Rochdale rechtszaakpapieren van Rochdale waarin hun plannen voor de nu herkraakte panden werd uitgelegd – ze zouden worden gebruikt als modelwoning, waarmee aan de bewoners kon worden getoond hoe de renovaties eruit zouden komen te zien. Dit is echter nooit gebeurd, de huizen werden alleen maar dichtgetimmerd en bleven leegstaan.

Volgens Rochdales conceptplan voor de renovaties (gedateerd maart 2017) bestaat er reeds een modelwoning elders in de wijk. De bewoners van het betreffende blok (C&F) hebben in maart de mogelijkheid gehad deze te bekijken. In andere woorden zijn de vorige krakers ontruimd voor geen andere reden dan leegstand.

Het plan van Rochdale is aan te vangen met de bouw van dit blok in september 2017, maar het lijkt erop dat ze nog bezig zijn met de renovatieplannen overeen te stemmen met de bewoners. In de tussentijd geven ze ter kennis dat leegstaande panden die niet voor antikraak zullen worden gebruikt juist onbewoonbaar zullen worden gemaakt. Ze stellen dat dit zal worden bewerkstelligd door nutsvoorzieningen te vernietigen en/of de huizen dicht te spijkeren.

Wij vinden dit volledig onacceptabel in de huidige huisvestingscrisis, zeker aangezien het nog niet helder is of de bouw überhaupt zal beginnen in september. Daarbij hebben de huidige bewoners van het blok hun ontevredenheid met Rochdales handelen tijdens het gehele proces laten horen, en zijn anderen wiens huizen al zijn gerenoveerd niet tevreden met de resultaten.

In 2010 kreeg huizenblok C+F een monumentale status door zijn historische waarde van de naoorlogse heropbouwperiode. Deze status was het resultaat van een bewonersinitiatief en was bedoeld om hun huizen te beschermen, aangezien de oorspronkelijke plannen sloop van het blok zou betekenen. In 2014 werd Rochdale ervan beschuldigd deze status te misbruiken door fors hogere huurprijzen te vragen aan nieuwe bewoners (712 euro per maand), enkel en alleen omdat het blok nu monumentaal is.

In een breder perspectief zien we een groot probleem met het feit dat woningbouwcorporaties zoals Rochdale hun sociale woningvoorraad verkleinen door huizen in de vrije sector te plaatsen. Er is al niet genoeg sociale huur voor degenen die het nodig hebben, en wachtlijsten in Amsterdam overschrijden gemakkelijk de grens van 10 jaar. In een dergelijke toestand is het onacceptabel om de sociale woningvoorraad te verkleinen ten bate van winst uit de vrije sectormarkt.

Wij hebben, net als velen, huisvesting nodig, en we vinden het belachelijk dat Rochdale deze huizen heeft laten leegstaan volgend op de ontruiming van de eerdere krakers en dat het erop lijkt dat ze geen intentie hebben deze leegstand op te lossen. Hierom en om de redenen zoals hierboven omschreven – en onze eigen huisvestingsnood – hebben we vandaag de huizen op de Minckelersstraat herkraakt.

https://www.indymedia.nl/node/40010