Amsterdam: Kolenkit is niet te koop! Afschaffen huurbescherming leidt tot verzet

20160205_BPW_Kolenkit_niet_te_koop_De strijd die in de Kolenkitbuurt gestreden wordt is onderdeel van een bredere strijd: die om het recht op de stad. Omdat door woningbouwcorporaties en gemeenteraad besloten is dat de buurt getransformeerd moet worden tot hippe wijk voor rijke mensen, door middel van projecten zoals het Koelkitproject, hebben wij besloten samen met de bewoners in opstand te komen.

Woningbouwcooperatie Rochdale heeft het plan om vier gebouwen, met inwoners met wel vijf verschillende soorten tijdelijke contracten, te renoveren en te verkopen. Dit Koelkitproject zal de tijdelijke huurders vervangen door nieuwe, kapitaalkrachtigere/rijkere bewoners. Maar liefst 154 huizen die eerst voor de sociale huur bestemd waren worden overgeheveld naar de private sector.

Op 4 januari zijn we daarom naar het Rochdale kantoor gegaan om ons recht op de stad op te eisen. Ons verzoek aan Rochdale is dat zij:
1. Stopt met de verkoop van sociale huurwoningen
2. Tijdelijke contracten omzet naar vaste contracten
3. Bij ontruimingen mensen een vervangende woonruimte biedt

Aan geen van deze verzoeken is voldaan. Er zijn geen maatregelen genomen om de huidige bewoners nieuw onderdak te bieden – zij komen op straat te staan. Rochdale heeft geantwoord dat zij « de problemen van deze mensen niet op kunnen lossen», en dus sluiten meer en meer bewoners zich bij ons aan.  Waarom worden deze bewoners gedwongen hun huis en buurt uitgezet? De Kolenkitbuurt is de plek waar zij wonen, de ruimte die ze gebruiken, waar zij elkaar ontmoeten!

Waarom zouden bewoners vertrekken en ingewisseld worden voor andere bewoners? Woningbouwcorporaties zijn van en voor huurders!

Waarom zouden bewoners moeten vertrekken in tijden van flexibilisering van het huren? Wonen is een mensenrecht. Door flexibilsering (o.a door geplance introductie van 1- en 5-jarige huurcontracten via de wet doorstroming huurmarkt) van het huren  verliezen steeds meer mensen hun sociale rechten!

Waarom zouden bewoners hun huizen verlaten wanneer deze geprivatiseerd en verkocht in tijden van toenemende schaarste? Financialisering and precarisering van publieke volkshuisvesting maken wonen duur en tijdelijk. Dat gaat niet de huisvestingscrisis oplossen. Het is de huisvestingscrisis!

ACTIE!
Daarom zeggen we vandaag; deze huizen zijn NIET TE KOOP. Stop huisuitzettingen. Wonen is recht!We eigenen onze publieke huur woningen weer toe en plaatsen ze onder directe democratische controle door de bewoners. Het aandeel publieke sociale woningbouw in Nederland is drastisch gekrompen van 44% in de jaren 90 tot 30% nu. Sinds 1998 zijn meer dan 21.000 huizen in Amsterdam verkocht. Politiek beleid is om dit aandeel verder te laten verminderen en corporaties te splitsen en in stukken te hakken ten bate van de markt.De politiek is voornemens onze huurrechten nog verder afbreken door de introductie van 1- en 5- jarige huurcontracten via de wet doorstroming huurmarkt. Aanstaande dinsdag 9 Februari wordt er gestemd. Duur en onzeker wonen dreigt zo de norm te worden. Vandaag zeggen we: het is genoeg. Precariteit eindigt hier!

Sluit je aan in de strijd tegen woononzekerheid!
We worden in deze strijd gesteund door Huurdersvereniging Amsterdam, Huurdersbelang Zuid, De Nederlandse Woonbond, Doorbraak,  De IWBN en vele anderen. Wij nodigen u uit om mee te doen en solidair te zijn.

Support de bewoners via Twitter @kolenkitgroep.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

20160205_BPW_Kolenkit_niet_te_koop

Bond Precaire Woonvormen http://bondprecairewoonvormen.nl/2016/02/kolenkit-is-niet-te-koop-afschaffen-huurbscherming-leidt-tot-verzet/