Amsterdam: ADM, Inzake 3e wederrechtelijke actie Koole BV afgelopen vrijdag

Beste Mensen,

Weer nieuwe ontwikkelingen rond de ADM: Opnieuw bewoners aangevallen door rupskraan.

Gister (vrijdag) kwam Koole BV, in opdracht van de eigenaar van het terrein, voor de derde keer een poging doen het voorterrein te ontdoen van bomen en planten, en alles wat daar in leeft. Daarbij zijn alweer mensen aangevallen door de graafmachine (groot model). Zie ook onderstaande link naar de video.

De eerste keer (midden juni) dat ze kwamen zijn de werkzaamheden stilgelegd omdat ze midden in het broedseizoen en zonderde benodigde papieren bezig waren. De tweede keer (17 aug) omdat ze niet de juiste papieren hadden. De derde keer, gister dus, hadden ze wel toestemming van RVO (rijkswaterstaat), maar alleen voor een bepaald tracé. Wij hadden ons er al bij neergelegd dat de werkzaamheden door zouden gaan.

Stomverbaasd waren we toen we om ong. 9 uur ´s ochtends zagen dat Koole niet het deel waarvoor ze toestemming hadden, maar juist het deel dat ze absoluut ongemoeid dienden te laten, wegens beschermde diersoorten en nestelende vogels, aan het vernietigen waren. We hebben meermaals, luid en duidelijk, gevraagd of ze ermee op willen houden. Uiteindelijk is een van ons in een boom geklommen, die daarop direkt door de grijper werd beetgepakt. Het ging op een haar na goed.

Politie heeft toen de werkzaamheden stilgelegd, en enkele uren en vele telefoontjes naar instanties later ging de graafmachine weer op de dieplader.
Behalve de chauffeur en de voorman waren Ferry Sint en Niels Kooijman van Chidda BV, G.Treffers (CFO Koole BV), en Paul Koole (algemeen directeur) aanwezig. Ongeveer 8 man politie.

Het gekke aan dit verhaal is dat als Koole en/of Chidda iets meer geduld hadden gehad, en zich aan de voorschriften hadden gehouden, de door hun gewenste werkzaamheden allang gedaan hadden kunnen zijn. Wij zien de gebeurtenissen dan ook als een open provokatie, opdat ze onze reactie op hun (illegale) actie tegen ons kunnen gebruiken in het hoger beroep dat over ong. 4 weken zal dienen. Het feit dat ze een deurwaarder lieten komen duidt daar ook op. Deze keer zijn ze echter te ver gegaan.

Aangifte wegens poging ernstige mishandeling (3keer) loopt, alsmede aangifte bij de RVO wegens herhaalde overtreding flora en fauna wet.

voor beelden van de vernieling en persoonlijke aanval:

De aanval op een bewoner is vanaf ong. 12:00.
De bomen die dan omvergetrokken worden zijn overigens kapvergunningplichtig.

met vriendelijke groet,

Namens de bewoners en gebruikers van het ADM – terrein

Hay Schoolmeesters
Anneke Teepe
Durk Doddema
Koen Polder
Hornweg 6
1045 AR Amsterdam
m: 06 16485844

office [at] admamsterdam [dot] org
https://adm.amsterdam/

PS: Overigens lopen Chidda Vastgoed en Koole Maritiem BV met de aanleg van deze weg wel erg vooruit op de feiten, nu de gemeente Amsterdam nog toestemming moet geven of de door Koole geplande activiteiten op het ADM terrein passen binnen de privaatrechtelijke bestemming van het koopcontract.

• Schade aan boom die door Koole aangevallen werd met ADM´er er in. Diam.= ong. 27 cm

• Man met telefoon is G. Treffers, mede directeur van Koole, die ondanks zeer gevaarlijke situaties, instructies bleef geven om door te gaan

Tags: ,