Amsterdam: Reactie op dreigement UvA-bestuur met kort geding

Zoals velen van jullie wellicht hebben opgemerkt in de media hebben wij vandaag een brief ontvangen waarin de UvA dreigt juridische stappen te nemen tegen ons verblijf in het Spinhuis. Om te beginnen willen we alvast wat angst wegnemen door te verklaren dat wij in ieder geval de komende weken dagelijks open blijven. Als het UvA-bestuur inderdaad besluit haar dreigement op te volgen, dan zal het in ieder geval nog wel een poos duren voordat er tot ontruiming overgegaan wordt. In de tussentijd mogen wij best stellen dat we voor de komende weken alvast al een fantastisch avondprogramma klaar hebben staan (onder deze tekst te vinden), vooral ook omdat steeds meer mensen en groepen ons benaderen om hier bijeenkomsten te organiseren.

Wij krijgen veel vragen over de situatie en de gesprekken die wij hebben gehad met het UvA-bestuur. Om te beginnen willen wij herhalen dat wij voor de kraak uit verscheidene bronnen hebben vernomen dat de UvA in gesprek was met Ad Hoc leegstandsbeheer om anti-kraak te plaatsen in het Spinhuis. In de gesprekken met o.a. de rector magnificus Dymph van den Boom is dit steevast ontkend. Daaropvolgend hebben wij vanaf het begin gevraagd naar de plannen omtrent het Spinhuis. ‘Wij geven jullie die plannen alleen als jullie toezeggen direct te vertrekken,’ was het antwoord van Rector Magnificus Dymph van den Boom. ‘Anders zie ik niet in waarom ik jullie de plannen zou laten zien.’

Nadat we op 12 september een enkel A4’tje ontvingen, waarin vooral veel intenties staan zonder concrete plannen (al helemaal geen plannen die betrekking hebben tot de gekraakte Common Room), hebben wij nogmaals om de plannen verzocht, ditmaal onder verwijzing naar de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob). Deze week heeft het UvA-bestuur het maximale uitstel van vier weken aangevraagd voordat ze bekend maakt of ze aan ons Wob-verzoek gaan voldoen. Ook dit lijkt erop te wijzen dat er geen concrete plannen zijn voor de Common Room.

De UvA heeft in verschillende media verklaart ons uit het pand te willen hebben in verband met asbestonderzoek. Onlangs zijn wij echter in gesprek geweest met iemand van huisvesting die ons wist te vertellen dat onze aanwezigheid in de voormalige Common Room geen probleem is voor het verwijderen van asbest in de rest van het gebouw. Voor mogelijk asbestonderzoek in de voormalige Common Room hoeft er niet meer gedaan te worden dan het boren van een paar gaatjes in het plafond. Dit zou minder dan een dag duren. Natuurlijk werken wij hier graag aan mee. Verder moeten de gemeentevergunningen voor asbestsanering nog aangevraagd worden. Al met al, ook hierin vinden wij geen reden tot het beëindigen van ons verblijf in het Spinhuis.

Wat ons in ieder geval wel duidelijks is, is dat het UvA-bestuur liever anti-kraak heeft dan een onafhankelijk studenteniniatief. Wij denken dat wij nu, als informele ontmoetingsplek met ruimte voor culturele en onderwijsgeralteerde activiteiten, juist van toegevoegde waarde zijn voor de academische gemeenschap en de universiteit. Een redelijk argument tegen ons verblijf zijn wij in ieder geval nog niet tegengekomen.

https://hetspinhuis.wordpress.com/2014/10/01/reactie-op-dreigement-uva-bestuur-met-kort-geding/