Amsterdam: Spinhuis, toelichting Wob-verzoek

Op 24 september is op de website van Het Parool een artikel gepubliceerd over de door ons gekraakte Common Room van het Spinhuis. Wij vinden dat dit artikel enige context verdient. Met deze toelichting willen we twee dingen verhelderen:

1. Waarom wij het Spinhuis hebben gekraakt
2. Wat voor ons de aanleiding was voor het indienen van een Wob-verzoek

In de afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat de universiteit steeds bedrijfsmatiger georganiseerd wordt. De focus op efficiëntie en productie (het zo snel mogelijk afleveren van diploma’s van een bepaalde minimumkwaliteit) heeft in de praktijk geleid tot kwaliteitsverlies. Universitair onderwijs betekent nu het zo snel mogelijk afronden van een standaardprogramma, waarbij steeds minder ruimte is voor verdieping of het afwijken van gebaande paden. Alles wat niet direct leidt tot diploma’s of een hogere plek op de internationale ranglijsten, wordt gezien als een verkwisting van tijd en geld.

Kenmerkend voor dit managementdenken is dat de mening van studenten en docenten onbelangrijk wordt gevonden. Aan het einde van het afgelopen collegejaar werd het Spinhuis gesloten, waarmee ook de Common Room, de enige autonome studentenplek op de UvA, verdween. Op 7 september hebben wij de Common Room van het Spinhuis gekraakt uit protest tegen de hiërarchische structuur op de UvA. Anders dan bij eerdere conflicten tussen de academische gemeenschap en het bestuur, zoals de bètafusie, was dit een conflict waarbij de studenten zelf direct iets aan de situatie konden veranderen. Dat hebben wij gedaan.

Vanaf de dag na de kraak zijn er gesprekken geweest met het bestuur van de UvA. Omdat wij uit verschillende bronnen wisten dat er antikraak in het gebouw zou worden gezet, hebben wij het bestuur voorgesteld ons te zien als vervanging van deze antikraak. Aangezien het Spinhuis een universiteitsgebouw is, is het logischer om daar een studenteninitiatief in onder te brengen dan willekeurige bedrijfjes.

Omdat het UvA-bestuur de plannen om antikraak in het gebouw te zetten ontkende, hebben wij gevraagd of we de plannen voor het Spinhuis mochten inzien. ‘Wij geven jullie die plannen alleen als jullie toezeggen direct te vertrekken,’ was het antwoord van Rector Magnificus Dymph van den Boom. ‘Anders zie ik niet in waarom ik jullie de plannen zou laten zien.’

Wij hebben de Rector Magnificus duidelijk gemaakt dat wij niet zouden vertrekken om plaats te maken voor antikraak. Ook hebben wij erop gewezen dat iedereen volgens de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) het recht heeft de plannen voor de toekomst van het Spinhuis in te zien.

Nadat we 12 september één A4’tje ontvingen, waaruit vooral duidelijk werd dat er nog heel veel plannen gemaakt moeten worden, hebben we op 15 september een formeel Wob-verzoek ingediend.

Als er op korte termijn plannen zouden zijn met het Spinhuis, zouden wij die plannen te zien hebben gekregen. In plaats daarvan is Rector Magnificus Dymph van den Boom woensdag 24 september langs geweest om ons te vertellen dat wanneer wij ons Wob-verzoek niet intrekken, zij de ‘dialoog’ niet wenst voort te zetten. Wat ons betreft kan er echter geen open dialoog gevoerd worden als de plannen voor het Spinhuis niet voor beide partijen inzichtelijk zijn. Het dreigement van de Rector Magnificus lijkt te bevestigen dat er geen plannen zijn met het Spinhuis en dat het UvA-bestuur liever makkelijk managebare antikraak in haar panden wil dan een onafhankelijk studenteninitiatief.

https://hetspinhuis.wordpress.com/2014/09/25/toelichting-wob-verzoek/