Amsterdam: VluchtHaven update

Advocaat Pim Fischer heeft hoger beroep (spoedappel) ingesteld tegen het vonnis van de rechter over de Vluchthaven. Eveneens is hij samen met mensen van zijn bureau en tolken op vrijdagavond in de Vluchthaven geweest om het vonnis en de vervolgstappen toe te lichten.

Tevens heeft de advocaat gevraagd om opschorting van het vonnis (en dus uitstellen van de ontruiming) totdat het hoger beroep bij het Hof is behandeld. Wij hopen van harte dat de gemeente hier maandag gehoor aan geeft. De mensen zitten vol stress over hun situatie en toekomst. Daarnaast is onze hoop nog gevestigd op de Tweede Kamer.

Van der Laan heeft voorlopig ontruiming aangekondigd op donderdag 10 juli. Ook gaf hij aan dat iedereen die dan nog binnen is door de vreemdelingenpolitie zal worden gearresteerd.

We roepen iedereen die de mogelijkheid daartoe heeft op om de komende dagen en met name woendsdag/donderdag naar de Vluchthaven te komen voor morele support en eventuele praktische bijdragen. Waar die praktische bijdragen uit kunnen bestaan, is nu nog niet te zeggen. Dat hangt af van wat de gemeente en Tweede Kamer volgende week beslissen en hoe de vluchtelingen zelf verder willen. Daar praten zij deze dagen intensief over. Supporters staan standby. Voor alle duidelijkheid: alternatieve accomodatie is niet beschikbaar. Alle hulp die dagen voor het opvangen van het volgende drama voor groep zal dus van harte welkom zijn.

Zie ook:
– Wij Zijn Hier website: http://wijzijnhier.org/
– ‘Van der Laan gaat weer vluchtelingen ontruimen. Alerta!’ https://nl.squat.net/2014/07/06/amsterdam-van-der-laan-gaat-weer-vluchtelingen-ontruimen-alerta/

https://www.indymedia.nl/node/23753