Amsterdam: op de Valreep, Uitspraak Rechtbank

Vandaag lezen wij het volgende:

“Verbod tot strafrechtelijke ontruiming van het voormalige dierenasiel te Amsterdam en het omliggende terrein, is door de voorzieningenrechter in kort geding afgewezen. De krakers hebben niet aannemelijk gemaakt dat ontruiming zal leiden tot langdurige leegstand, zonder uitzicht op verandering. De voorzieningenrechter volgt de Staat in de opvatting dat het pand en het terrein een geheel vormen.”

Garanties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar als we kijken naar de “plannen” van OCP en Gemeente van de afgelopen 9 jaar durven wij er geld op te zetten dat de ingebruikname van het Dierenasiel nog heel, heel lang gaat duren. Wij overwegen een hoger beroep. Dit staat directe ontruiming echter niet in de weg.

http://valreep.org/algemeen/rec/