Amsterdam: Eerste Oosterparkstraat 114 gekraakt

Kraken in Amsterdam OOST

Op 20 april 2014 hebben wij de Eerste Oosterparkstraat 114 1 hoog gekraakt. Wij zijn een groep langdurig woningzoekenden, die in de huidige crisistijd geen normale huurwoning kunnen bemachtigen.

De woningen zijn eigendom van woningbouwvereniging Stadgenoot en staan op de nominatie om medio september 2015 gesloopt te worden.

Uiteraard is het een grove schande dat goede woningen gesloopt worden omdat de eigenaar jarenlang het onderhoud verwaarloost. Laat staan dat deze woningen ruim 2 jaar leeg blijven voordat de sloop een aanvang neemt. Zeker aangezien het aantal woningzoekenden in Amsterdam al twee decennia rond de 50.000 ligt.

Vandaar dat wij ons woonrecht in eigen hand hebben genomen en deze leegstaande ruimtes weer hebben toegevoegd aan het woningbestand van Amsterdam

Met strijdbare groet,

De nieuwe bewoners

Bron: https://www.indymedia.nl/node/22854