Amsterdam: Achtergrond informatie over de Slang, Spuistraat 199.

2013: Het jaar van de Slang

Dit weekend is volgens de Chinese astrologie het jaar van de Slang begonnen. Wij putten hier hoop uit voor het komende jaar, want 2013 wordt een belangrijk jaar voor Het Slangenpand! Ten eerste bestaat Het Slangenpand op 6 maart 30 jaar! Wij zullen dit uitgebreid gaan vieren met een 4-daags festival! Ten tweede zal waarschijnlijk dit jaar de beslissing vallen over de toekomst van Het Slangenpand en de overige Tabakspanden aan de Spuistraat. Zo heeft de Key inmiddels bijna alle noodzakelijke omgevingsvergunningen gekregen en zal er ook duidelijkheid komen over de uitkomst van de juridische procedures die de Key tegen diverse bewoners heeft aangespannen.

Bovendien zal blijken of het overleg tussen de Key, Stadsdeel Centrum en de bewoners mogelijk nog tot aanpassing van de plannen van de Key zal leiden om Het Slangenpand als creatieve broedplaats te behouden voor Amsterdam. Een kort overzicht van de diverse recente ontwikkelingen:

Juridische procedures:

Het afgelopen jaar heeft de Key er helaas voor gekozen om niet via overleg te komen tot medewerking van de bewoners aan hun bouwplannen voor de Tabakspanden, maar via juridische procedures. Eerder gaven we al een uitgebreid verslag van de zitting in de zaak tegen ons, en inmiddels is er een uitspraak: de Key mag ontruimen, maar pas op het moment dat alle omgevingsvergunningen binnen zijn. Ondanks dat er verwacht wordt dat het nog wel eens lang zou kunnen duren voordat deze omgevingsvergunning aan de Key wordt afgegeven, hebben wij toch besloten om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan. Binnenkort meer hierover.

Ook tegen de andere bewoners van de Tabakspanden heeft de Key juridische procedures aangespannen. In twee van deze zaken, tegen een bewoner van Spuistraat 219 en tegen galerie Klashorst, is de Key reeds in het ongelijk gesteld. In de procedure tegen de bewoners van Langgewagt vindt de eerste zitting plaats op 26 februari a.s. Wij zijn erg benieuwd hoe de rechter deze zaak zal beoordelen, zeker aangezien de uitspraak ook voor ons van belang zal zijn. Langgewagt heeft namelijk een wedereis ingediend dat de Key de onderhandelingen met de bewoners weer dient op te pakken. Mocht de rechter deze eis gegrond verklaren, dan zullen de bewoners van Langgewagt en Het Slangenpand hun plan tot aankoop van Het Slangenpand met de Key gaan bespreken.

Stand van zaken aanvraag omgevingsvergunning:

De afgelopen week heeft de Key alle benodigde vergunningen gekregen voor hun bouwplannen voor Tabak I, waar o.a. Langgewagt toe behoort. Dit betekent dat de Key al over 6 weken zou mogen beginnen met slopen. Natuurlijk zullen de bewoners beroep gaan aantekenen tegen deze vergunningen, en zoals hierboven al gemeld is 26 februari a.s. de eerste zitting in de rechtzaak tegen Langgewagt, daar zal eerst besloten moeten worden of De Key ook een ontruimings-vergunning zal krijgen.

Ook voor Tabak II, waar Het Slangenpand toe behoort, heeft de Key deze week de sloopvergunning gekregen. Voorlopig echter zal de Key hier nog niet kunnen beginnen met slopen, omdat daarvoor ook de nieuwbouwvergunning nodig is, en die zal voorlopig niet worden verleend. De nieuwbouwplannen van de Key voor Tabak II passen immers gedeeltelijk niet in het bestaande bestemmingsplan, en dus is er eerst een ‘verklaring van geen bedenkingen’ vereist, af te geven door Stadsdeel Centrum. En voorlopig weigert het stadsdeel dat…

De Tabakspanden in de Commissie Bouwen en Wonen:

Half november vorig jaar stonden de Tabakspanden op de agenda van de vergadering van de Commissie Bouwen en Wonen van Stadsdeel Centrum. Het dagelijks bestuur vroeg de commissie om te stemmen over de bovengenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’. De commissie heeft vervolgens unaniem besloten om de stemming hierover voor onbepaalde tijd uit te stellen! Als reden hiervoor gaf de commissie aan dat ze zich niet kan vinden in de huidige bouwplannen van de Key, en dat ze graag zou zien dat de Key haar plannen aanpast zodat Het Slangenpand behouden kan blijven als creatieve broedplaats. Tevens werd het dagelijks bestuur verzocht om hierover wederom gesprekken met de Key te starten.

Half januari werden de Tabakspanden wederom besproken door de Commissie Bouwen en Wonen. Ditmaal ging het over een brief van de Key, waarin de Key de commissie en het dagelijks bestuur ‘waarschuwt’ om zo snel mogelijk alsnog de verklaring van geen bedenkingen af te geven, anders wordt het dagelijks bestuur in gebreke gesteld en zal er een juridische procedure worden aangespannen door de Key… Gelukkig is de commissie niet bezweken onder de druk van de Key, en is de afgifte van de verklaring van geen bedenkingen wederom tot nader order uitgesteld!

 

Nieuwe gesprekken met de Key en het stadsdeel:

Naar aanleiding van de bovengenoemde beslissing van de Commissie Bouwen en Wonen om voorlopig geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ te willen afgeven, heeft het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel besloten om nieuwe gesprekken te starten tussen De Key, het stadsdeel en ons, de bewoners. In deze gesprekken zal er worden gekeken of Het Slangenpand alsnog behouden kan blijven.

Ondanks dat de Key keihard doorgaat met de juridische procedures, hebben ze nu voor het eerst aangegeven dat ze bereid zijn te praten over de mogelijkheid om Het Slangenpand uit hun bestaande plannen te halen, en dat is een grote doorbraak! In de voorbereiding op de gezamenlijke gesprekken zijn er diverse scenario’s opgesteld waarin de Key Het Slangenpand doorverkoopt aan de bewoners of aan de gemeente, eventueel in samenwerking met een derde partij.

Ondanks al het slechte nieuws is dit dus wel een lichtpunt voor Het Slangenpand! Wij hopen dan ook dat de gesprekken met de Key en het stadsdeel zo snel mogelijk kunnen gaan beginnen, en wie weet gaat het na al die jaren dan toch lukken om Het Slangenpand te behouden! We houden jullie op de hoogte!

De bewoners van Het Slangenpand

http://www.deslang.nl