Gent: ‘t Landhuis

Sinds mei 2010 is de boerderij en het bijhorend stuk grond langs de Warmoezeniersweg ‘gekraakt’ door enkele jongeren. Naast een collectieve tuin zijn er kleinere individuele volkstuintjes, een boomgaard met veel fruitbomen en notelaars, een poeltje met salamanders en een groot muntveld. Er worden regelmatig open tuindagen, ambachtsmarkten en volkskeukens op het terrein georganiseerd. Het materiaal wordt collectief beheerd en wordt zelf hersteld. Ze proberen zoveel mogelijk autonoom en in zelfbeheer te werken. Iedereen mag hier gratis een stukje grond bewerken, de enige voorwaarde is dat de teelt volledig ecologisch gebeurt. Het tuinieren is er vaak een groepsgebeuren. Er wordt informatie uitgewisseld op de tuinvergaderingen en er wordt geëxperimenteerd met groenbemesters, nieuwe zaden en teelten.
De toekomst van deze tuin was lang onzeker vanwege de bouw van het oefencomplex voor AA Gent op het terrein. Recent bevestigde de Stad Gent, die sinds 2011 eigenaar is van de grond, dat 6.000m3 volkstuinen langs de warmoezeniersweg behouden kunnen blijven – Volkstuinen aan ’t landhuis gered !

Initiatiefnemer: Enkele Gentse jongeren
Doelgroep: Alle Gentenaars
Periode: 2010 tot heden

‘t Landhuis
Warmoezeniersweg 10
9000 Gent

landhuis [at] riseup [dot] net
https://tlandhuis.wordpress.com/

Bron: http://gentintransitie.com/2013/02/19/t-landhuis/