Frankrijk: Ontruiming ZAD, Notre Dame des Landes

In de Zone A Defendre bij Nantes is er op 16 oktober grootschalige ontruimingsoperatie geweest. Al ruim 2,5 jaar groeit hier een gemeenschap die zich verzet tegen de bouw van het vliegveld “Aéroport du Grand Ouest”. Van de ruim 30 bezette plekken zijn er nu 7 panden en 4 terreinen ontruimt. Vele honderden ME-ers (CRS) en andere politie werden hierbij ondersteund door het leger.

Al sinds 1963 zijn er plannen om een groot vliegveld bij Nantes (Frankrijk) te bouwen. Zoals elk megalomaan project wordt ook hier beweerd dat het absoluut noodzakelijk is, dat het vele banen op zal leveren en dat niemand er last van zal hebben. Nadat het project een beetje vergeten was is het in 2000 nieuw leven ingeblazen door Jospin (zie: jospin: « L’aéroport au bois dormant » in Le Canard Enchaîné, 9 janvier 2008), de president van een regering bestaande uit diverse linkse partijen en de groenen. De huidige Franse regering bestaat weer uit linkse en groene partijen die een megalomaan vliegveld een goed idee vinden.

Voor het vliegveld moet 1650 hectare aan bossen, landerijen en dorpen verdwijnen. Karakteristiek aan dit gebied is dat er door de vliegveld plannen nooit ruilverkaveling heeft plaatsgevonden en dat het een zeer waardevol kleinschalig landschap is met vele houtwallen.

Het vliegveld kost volgens de politici ongeveer een half miljard euro, maar als je alle kosten meerekent (bijvoorbeeld de wegen en parkeerplaatsen op en rond het vliegveld) komt de rekening boven de 4 miljard euro. Met deze investering van 4 miljard denken de politici ongeveer voor 5700 mensen werkgelegenheid te verschaffen (700.000 euro per baan dus). De capaciteit van het vliegveld zou ongeveer 9 miljoen passagiers moeten worden (ongeveer 1/5 van Schiphol), terwijl de vliegvelden in de omgeving nu nog geen 3 miljoen passagiers hebben.

Sinds het voorjaar van 2010 is er in het gebied een gemeenschap ontstaan van mensen die met radicaal verzet de bewoners willen ondersteunen in hun strijd tegen het vliegveld. Na de eerste 10 bezettingen dat voorjaar is het geleidelijk gegroeid tot meer dan 30 bezette plekken verspreid door het schitterende landschap. Aangezien het duidelijk was dat de bezettingen lang gingen duren werden er al snel plannen gemaakt voor een duurzame voedselvoorziening in zelfbeheer. Er ontstonden grote gemeenschappelijke tuinen, een bakkerij en een “supermarkt” waar de verschillende plekken hun geproduceerde voedsel brengen en halen wat ze nodig hebben. De gemeenschap daar laat zien dat een radicaal en duurzaam leven wel degelijk mogelijk is.

Op 16 oktober zijn in een landschap met vreedzaam verzet en brandende barricades 7 panden en 4 terreinen ontruimd. Het gaat om deze plekken: la Bellish, la Saulce, la Gaité, le Tertre, Bel Air, le Pré Failli, les Planchettes, Far Ouest, le Sabot en nog 2 die nog onbekend zijn.

Uiteraard gaan de acties in de ZAD door en is alle steun welkom, versterking voor de nog altijd bezette plekken en herbezettingen zullen de komende weken en maanden zeer welkom zijn.

Eigen verslag: (engels)
https://zad.nadir.org/?lang=en

[Bron: Indymedia]