Gent: Stad Gent klopt zich op de borst voor klimaatpolitiek maar laat volkstuinen ontruimen voor antikraak

Het Landhuis ligt in een uithoek van Gent, een verborgen pareltje net naast een autosnelweg. Er worden reeds lange tijd bio-groentjes gekweekt, er staan tientallen fruitbomen, er is ruimte om te bewegen.

Na het vertrek van ‘t Ateljee (de vroegere gebruikers) hebben tientallen actieve burgers deze site uit eigen intiatief in gebruik genomen, zich georganiseerd om volkstuintjes aan te leggen, elke zondag een overheerlijke volkskeuken te houden, benefieten, een weggeefwinkel en een fietsherstelplaats onderdak te bieden. Er vonden skill-sharings en workshops allerhande plaats, velerlei initiatieven die op creatieve en vernieuwende wijze oplossingen zoeken en bieden op de grote uitdagingen van onze tijd: stijgende voedselprijzen, oliepiek, ecologische uitputting, sociale vervreemding.

Het Landhuis was hierin steeds erg ‘hands-on’ en uitermate laagdrempelig: de plek bood de kans om met hoofd, hart en handen aan de slag te gaan en te experimenteren. Honderden mensen maakten hier dankbaar gebruik van.

De gebruikers weten sinds het begin dat het Gentse Stadsbestuur zinnens is deze en aanliggende percelen te kopen, met de bedoeling er o.a. sportterrein aan te leggen. Concrete plannen hiervoor zijn er echter nog niet en al zeker niet voor het randperceel van het Landhuis dat in december eigendom werd van Stad Gent. Tenminste tot de start van de heraanleg zouden de volkstuintjes verder gebruikt en uitgebreid kunnen worden, maar de Stad Gent vindt het bij monde van schepen Peeters (Facility Management) nodig dat dit sociaal-ecologisch project ontmanteld wordt, om hier een antikraakbedrijf winst uit te laten slaan.

De mensen achter het project ‘t Landhuis stellen zich hier enkele vragen bij:

1. Waarom krijgt een privé-bedrijf deze site gratis ter beschikking, en de vele geëngageerde burgers (bv. volkstuinders) niet?

2. Waarom maakt de Stad (en zeker schepen Balthazar) veel bombarie over Transitie en Gent klimaatneutraal, maar wil ze dan niet eens praten met burgers die de handen uit de mouwen steken in deze moeilijke tijden? Deze barsten immers van de ideeën over hoe ze zelf zo klimaatneutraal mogelijk voedsel kunnen verbouwen, en brengen transitiemethoden in de praktijk.

3. Wat zijn eigenlijk de specifieke plannen voor deze site en wanneer gaan ze concreet in uitvoering? Blijft deze waardevolle grond (waar reeds decennia biologisch wordt geteeld) in gebruik of gaan de vele fruitbomen tegen de vlakte?

De gebruikers hebben geprobeerd te overleggen met schepen Peeters, maar die is daar niet toe bereid. De mensen die betrokken zijn bij ‘t Landhuis hopen alsnog op ruimte voor overleg, zoniet wacht ‘t Landhuis en haar volkstuintjes wellicht maanden, zoniet jaren braakligging. Zij kunnen maar niet geloven dat dergelijk scenario ruim gedragen is door de stad, het bestuur en haar inwoners.

Meer info:

Link petitie: http://www.ipetitions.com/petition/tlandhuis/

Enkele sfeerfoto’s: https://tlandhuis.wordpress.com/fotos/

‘t Landhuis
Warmoezeniersweg 10
9000 Gent

landhuis [at] riseup [dot] net
https://tlandhuis.wordpress.com/

Bron: https://tlandhuis.wordpress.com/2012/02/24/persbericht-stad-gent-klopt-zich-op-de-borst-voor-klimaatpolitiek-maar-laat-volkstuinen-ontruimen-voor-antikraak/