Hausmannsgate 40 wordt gelegaliseerd (Oslo)

De gemeente Oslo is eigenaar geworden van het Hausmannskwartaal waardoor er een nieuwe situatie is ontstaan voor de krakers van Hausmannsgate 40. Na bijna 5 jaar buitenwettelijk wonen staan de krakers voor een reeele mogelijkheid om te kunnen blijven onder vaste voorwaarden.

Alles wijst er op dat de gemeente Oslo van plan is de krakers een huurkontrakt aan te bieden. De autoriteiten willen het pand opknappen naar de gemeentelijke standaard, een niet al te hoog doel, en zullen de gevel aanpakken.

In tegenstelling tot de vorige eigenaar is de gemeente bereid om te overleggen. De vraag blijft echter hoe diep deze overlegbereidheid geworteld is. Naast de scepsis tegenover de kortzichtige bedweterigheid van de machthebbers, die veelal leidt tot blinde machtsarrogantie, lijkt het er op dat er meerdere potentiele problemen op komst zijn.

Een van deze is verbonden met de koopafspraak tussen de gemeente en statsbygg. Hierin is een klausule opgenomen die stelt dat het gebied hoofdzakelijk voor kulturele doeleinden gebruikt dient te worden. Waarschijnlijk zal statsbygg een fijne som krijgen indien de buurt voor iets anders bestemd wordt dan kultuur in de komende 10 jaar.

De bewoners van de Hausmannsgate 40 wilden het pand kopen. Het is echter nog niet duidelijk of de gemeente zo geinteresseerd is in verkoop, aangezien het pand zeer centraal gelegen is. Daarbij is er geen sprake van verkoop tot het moment dat het bestemmingsplan vastgesteld is, iets wat meerdere jaren kan duren. Er kan in de tussentijd veel gebeuren, waaronder een verandering van de samenstelling van het stadsbestuur.

In de tussentijd moeten de bewoners zich voorbereiden op een kollektief huurkontrakt, wat dat dan ook voor een verrassingen met zich mee kan brengen.

Een ander probleem is de basis van het huurkontrakt tussen de krakers en de gemeente. Het gebied moet, volgens het koopkontrakt, bestemd worden voor kulturele doeleinden en daarom wordt de bewonersgroep in de Hausmannsgate 40 nu omschreven als wonende in ‘ateliers met bewoningsmogelijkheden’. Dit ondermijnt het hele uitgangspunt van de kraak van Hausmannsgate 40. Met de kraak werd stelling genomen tegen het ontbreken van een sociale woningspolitiek in Oslo. Er is nog steeds geen sociaal woonbeleid in Oslo en dus is er nog steeds behoefte aan akties hiervoor.

Eerder nieuws:

http://squat.net/nl/news/hausmann050304.html Gemeente Oslo biedt op nippertje op kraakpand (maart 04)

 

http://squat.net/vestbredden

[squat!net]

Tags: