Kraakgroep Staatsliedenbuurt bezet kantoor Patrimonium – Amsterdam

iedereen onderdak

Vandaag bezette Kraakgroep Staatsliedenbuurt het kantoor van Patrimonium aan de Burg. Roellstraat 70. Bij de bezetting werden folders uitgedeeld aan enthousiast reagerende passanten en met spandoeken de leuzen kenbaar gemaakt.

De aktie was gericht tegen het beleid van woningstichtingen om goede en betaalbare huurwoningen in de uitverkoop te doen. Eerder werden een tiental van dergelijke woningen gekraakt in de van der Hoopstraat in de staatsliedenbuurt, zie http://squat.net/nl/news/elfwoningen060903.html

Veel te koop staande huurwoningen blijken aan de straatstenen niet kwijt te raken te zijn. Eerder diskussieerde stadsdeel Westerpark hierover met woningbouwvereniging Patrimonium in de raadscommissie Wonen dd 18 juni 2003. Hier stelde Patrimonium dat ze indien ze meer dan tien woningen in een complex leeg hebben staan, er aktie ondernomen dient te worden. Dat dit niet gebeurd is in de van der Hoopstraat is opmerkelijk. Eveneens is het opmerkelijk dat de woningen niet weer verhuurd zijn geworden na een half jaar leegstand en dus tot de struktureel leegstaande woningen behoren. De meeste woningen staan nu al anderhalf jaar leeg!

De aktie werd na een uur beeindigd. Morgen, zaterdag, zal er een open dag zijn in de gekraakte woningen. Meer info op http://squat.net/ksuwest

Hieronder het uitgedeelde pamflet:

 

stop de uitverkoop

De pijn oneerlijk verdeeld

Dat de woningnood terug is in Amsterdam wordt erkend sinds ook de middengroepen weer last hebben van woningtekorten. Het beleid is er op gericht om huurwoningen, waarvoor lange wachtlijsten zijn, om te zetten koopwoningen. Bij sommige renovatie- en verkoopprojecten worden de huurders afgekocht met een verhuiskostenvergoeding en een urgentie waardoor de wachtlijsten voor de resterende huurwoningen extra belast worden. De potentiële kopers kunnen kiezen uit een keur van koopwoningen en dit zonder op wachtlijsten hoeven te staan. Met genoeg geld koop je je hieruit vrij.

Dogma
Als argument bij dit beleid geldt het dogma dat er voldoende betaalbare huurwoningen zouden zijn als je kijkt naar hoeveel mensen er recht op hebben. In plaats van ervoor te zorgen dat de ‘goedkope scheefwoners’ meer gaan meebetalen aan het behouden van goedkope woningen of vertrekken om plaats te maken voor starters en ‘dure scheefwoners’ begint men maar alvast met de uitverkoop van het soort woningen waar juist een tekort aan is. Nu de economie een paar jaar niet naar wens draait, zijn de gevolgen al zichtbaar: De voormalige huurwoningen staan leeg en de wachtlijsten voor starters en armlastigen op de woningmarkt worden nog steeds niet korter.

stop afbraak

 

Woonlasten
De hoeveelheid geld die mensen aan wonen uitgeven neemt sterk toe door de jaarlijkse huurverhogingen en dit uitverkoopbeleid. In plaats van het behouden van de betaalbare woningvoorraad die nu zo hard nodig is en het bekijken hoe je ervoor kunt zorgen dat de mensen die deze woningen nodig hebben ze ook daadwerkelijk kunnen krijgen, verklaren de woningbouwverenigingen zichzelf failliet: Slopen en verkopen is het motto.

Eis:
De woningen die nu te koop gezet zijn door o.a. Patrimonium zijn onttrokken aan het huurbestand. Als (potentiele) huurder zult u dus langer moeten wachten op het vinden van een huurwoning. Wij eisen dat de verkoopplannen van de woningen in de van der teruggedraaid worden en deze woningen weer als huurwoningen beschikbaar komen.
Meer info over de gekraakte koopwoningen in de van der Hoopstraat: http://squat.net/ksuwest

Kraakgroep Staatsliedenbuurt

niemand ontkomt aan de flyer

 

[squat!net]