Studenten kraken deel Olympisch Stadion

Amsterdam, 17 augustus 2003. Een groep studenten die genoeg heeft van het schrijnende gebrek aan woonruimte in Amsterdam neemt het heft in eigen hand! Vandaag hebben zij een kantoorruimte in het Olympisch Stadion nr. 12 gekraakt waar woonruimte voor studenten in gecreeerd zal worden. Ondanks de vele toezeggingen van de gemeente en de enorme leegstand van met name kantoorruimte in Amsterdam zal de kamernood aankomend collegejaar alleen nog maar toenemen.

In Amsterdam zoeken naar schatting 8000 studenten woonruimte. Met de invoering van de koppelingswet nemen de problemen voor studenten komend collegejaar alleen maar toe. Eerste- en tweedejaars studenten die op kamers wonen zijn verplicht zich in te schrijven bij de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA). Wanneer inschrijving niet mogelijk is omdat de verhuurder bijvoorbeeld een bijstandsuitkering ontvangt of de kamer onderverhuurt, verliest de student het recht op studiefinanciering voor uitwonenden. Dit betekent een korting van 130 Euro per maand die met terugwerkende kracht kan worden opgelegd.

Tegenover de krapte op de woningmarkt voor jongeren en studenten staat een enorme leegstand op de kantorenmarkt. Begin juli stond ruim 20% van de totale oppervlakte aan kantoorruimte in Amsterdam leeg. Ondanks het feit dat inmiddels vele politici en belangenorganisaties het idee hebben geopperd kantoorruimte te verbouwen tot studentenhuisvesting, heeft dit tot op de dag van vandaag geen enkele extra kamer opgeleverd.

Sterker nog, de maatregelen die worden genomen door gemeente en woningbouwcorporaties zullen de huidige problemen bij de sociale woningbouw op termijn alleen maar doen toenemen. Het beleid richt zich namelijk vooral op tijdelijke voorzieningen. Daarnaast sluit nieuw beleid jongeren die niet studeren aan een HBO- of WO-instelling bewust uit. Deze jongeren hebben op de huidige woningmarkt helemaal geen kansen en rechten.

De krakende studenten zijn zeer verontwaardigd over de stelselmatige uitsluiting van economisch minder draagkrachtige groepen op de woningmarkt. Om deze problemen aan de kaak te stellen en om eigenhandig woonruimte op te eisen zijn zij over gegaan tot deze actie. Hierbij kregen zij hulp van het StudentenKraakSpreekuur en Kraakspreekuur de Pijp / Rivo. Ze hopen hiermee vele mensen aan te moedigen ook te gaan kraken!

Een aantal Amsterdamse politici komen op maandag 18 augustus om 18.00 uur het pand bezichtigen. Na een kort debatje over de situatie op het gebied van studentenhuisvesting is er nog ruimte voor een rondleiding voor de pers en andere geïnteresseerden.

[squat!net]