Kasa de la Muntanya te Barcelona dreigt ontruiming

De Kasa de la Muntanya is ruim 14 jaar geleden gekraakt en wordt bewoond door 21 mensen waaronder 3 kinderen die er zijn geboren. De kraak van het pand vond plaats in 1989 nadat het pand in 1983 leeg gekomen was. Het pand is gebouwd in 1909 en door de particuliere eigenaren gratis in bruikleen gegeven aan de Spaanse staat om er de guardia civil te huisvesten. Na vertrek van de guardia civil zou het pand teruggegeven moeten worden. Dit gebeurde niet en het pand bleef leegstaan tot aan de kraak.

6 jaar geleden begonnen de processen rondom dit pand, iets dat dreigt uit te lopen op een ontruiming die is gepland voor 2 oktober. In de dagen van 1 – 4 oktober hebben de krakers een druk programma georganiseerd waaronder een internationale manifestatie.

De Kasa de la Muntanya kreeg het hard te verduren in de golf van repressie in 2001 toen het pand werd aangevallen door de politie.In de daaropvolgende verdachtmakingen kreeg het pand brede steun van organisaties en groepen.

Binnenkort dreigt dus ontruiming zonder dat er een duidelijk plan is voor het pand.Men hoopt met behulp van internationale solidariteit het tij te keren.

Zie ook: http://www.nodo50.org/kasadelamuntanya/

[squat!net]

 

Tags: