LKD

PERSVERKLARING LANDELIJKE KRAAKGROEPEN

Landelijke Kraakdag 2003

Het is weer zover. Vandaag Zaterdag 10 mei 2003 is uitgekozen voor een Landelijke Kraakdag. Na de hausse begin jaren 80 leek kraken beperkt te blijven tot een stroming onder de oppervlakte. Af en toe laat men met grote kraak-akties nog wel eens verrassend van zich horen. Maar toch gaat het er in de media al decennialang vaak alleen nog maar over het einde van de kraakbeweging. Kraken word door de persmensen blijkbaar het liefst geassocieerd met een vaag tijdgebonden romantisch ideaal. Vandaag blijkt weer eens luid en duidelijk dat de problemen van de woningnood, de speculatie en de afbraak van het sociale huurstelsel echter nog steeds actueel zijn. Kraken is in de afgelopen jaren danwel stukken moeilijker gemaakt, maar de redenen om te gaan kraken bestaan nog altijd.

Dus hebben krakers uit alle hoeken van ons landje vandaag de handen ineen geslagen om landelijk aandacht op te eisen voor de huisvestingsproblematiek. Een kleine greep: – Bijna 10% van het totale aanbod aan kantoorruimte blijkt –structureel- leeg te staan. Het gaat om enkele miljoenen m2’s! – Er wordt onaanvaarbaar hard gesneden in de kernvoorraad van sociale woningen. – Speculanten hebben nog altijd te veel mogelijkheden, met verkrotting van panden en leegstand tot gevolg. – Alle grote steden hebben na decennia nog altijd te kampen met woningnood van vele tien-duizenden.

 

AKTIES IN DEN LANDE:

In UTRECHT begon de dag om 5:30 waar de Voorstraat 83 –een leegstaande winkelruimte- herbestemd zou worden voor culturele woon/werk ruimte. De Officier van Justitie was blijkbaar nog niet helemaal wakker, want hij besloot op erg vage gronden het pand te laten ontruimen. Om 7:00 volgde gelukkig Vredenburg 29: wederom leegstaande winkelruimte. Dit grote pand zal na jaren leegstand eindelijk een nieuwe bestemming gegeven worden.

In ARNHEM J.P. van Muylwijkstraat 2 – Ook in Arnhem staat veel kantoorruimte structureel leeg terwijl en vele woningzoekenden zijn. Ook hier wordt een begin gemaakt met de herbestemming van bedrijfsruimte tot woonruimte..

In ZAANDAM Noorse bos 9+13 Twee panden die doelbewust uitgesloopt werden, om misschien ooit plaats te maken voor tijdelijke parkeerruimte. In de buurt de Vijfhoek worden langzaam de bewoners eruitgewerkt om gedeeltijk vervangen te worden door tijdelijke huurders. Alles om de buurt rijp te maken voor grote renovatieprojecten. Lees: om goedkope goede huizen te vervangen door dure nieuwbouw.

 

In AMSTERDAM werd in de PIJP de Govert Flinckstraat 122 her-kraakt. Een onbewoonbaar verklaarde woning die sinds de ontruiming nu al twee jaar wacht op renovatie. Het stadsdeel had beloftes gedaan om de eigenaar –notoir om verwaarlozing van diverse panden- te dwingen het pand op te knappen, maar zijn die niet nagekomen. Dat dit te lang duurt laat men nu zien door zelf het herstel van deze woning op ons te nemen.

 

In HAARLEM Harmenjansweg 129 Een verkrottend industrieel rijksmonument. Gelegen op het vml. Droste Complex waar al jaren de gebouwen gedeeltelijk of geheel leeg staan. Vastgoed-speculanten laten er projektontwikkelaars op los, maar het ziet er niet naar uit dat dat de komende jaren resultaat zal opleveren. In de tussentijd zou dit pand maar leeg staan. Dat is nu voorkomen door deze kraakaktie.

 

In DEN HAAG Groenewegje 116/117: hier betreft het een her-kraak. De vorige krakers hadden het pand eerder verlaten om ruimte te maken voor de plannen die er waren om het pand opnieuw te kunnen gebruiken. De afspraken werden door de eigenaar echter niet nagekomen. Het pand bleef weer een aantal jaren leegstaan, en daar leek nu een einde aan gekomen, echter de politie ontruimde het pand. De zero tolerance waar ze in Den Haag mee dwepen houdt hier in dat een situatie van schandalige leegstand in stand wordt gehouden.

 

In DEN BOSCH Pomphoekweg 6A: Hier gaat het ook om leegstaande kantoorruimte in een stad waar er grote behoefte is aan allerlei woningen.

 

In AMSTERDAM in de Oostelijke Binnenstad de Valkeniersstraat 1. Een pand dat als gevolg van speculatie al jaren verkrot, waarbij de gemeente door de eigenaar steeds aan het lijntje wordt gehouden. De vorige krakers hadden het pand verlaten na beloftes van het stadsdeel omdat de eigenaar eindelijk het pand op zou laten knappen. Wederom is er lange tijd overheen gegaan en vandaag volgde dus de her-kraak.

In ROTTERDAM is in het Oude Noorden gekraakt voor 80 jaar oude man die dringend huisvesting behoefde. Blijkbaar hebben zowel jong als oud dezelfde problemen bij het vinden van passende woonruimte.

 

In AMSTERDAM is in Oud-West 1e Hugo de Grootstraat 54hs, 60-1hg en Rombout Hogenbeetstraat 84-3hg. Het gaat hier om etages die leegstaan in afwachting van het leegkomen van het hele pand. De eigenaar wil de panden uit de sociale woningvoorraad onttrekken om te verkopen.

 

 

EINDE PERSBERICHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einde persbericht

persgroep