Groenewege illegaal ontruimt

Van Kraakgroep Den Haag

Het pand op groenewege 116/117 wat in de vroege middag gekraakt was is met veel vertoon ontruimd. Na het kraken van het pand hebben de krakers hier melding van gemaakt bij de politie die vervolgens is komen kijken. De politie had leegstand geconstateerd waarna ze weer vertrokken zijn, de krakers achterlatende met de boodschap dat het een zaak was tussen hen en de eigenaar. Een legale kraak dus.

een paar uur later stond er toch weer politie aan de deur met de melding dat artikel 138 (huisvredebreuk) was overtreden. Dat terwijl hier 2 uur eerder geen sprake van was volgens de dienstdoende agenten. Deze hebben vervolgens zonder te hebben gevorderd de deur met een stormram opengebroken en alle mensen in het huis gearresteerd. De krakers werd verboden met hun advocaat te bellen.

Terwijl de krakers eerder te horen hadden gekregen dat zij rechtmatig in het pand verbleven zijn ze toch zonder gevorderd te worden uit hun huis gehaald en meegenomen naar het politiebureau.

Nadere info volgt

Persgroep