Landelijke kraakdag in Rotterdam (persbericht)

Persbericht

Zoals bekend is het vandaag landelijke kraakdag en zijn er acties gedaan door vele steden. Ook in Rotterdam is er een en ander gebeurt.

Allereerst is er in een groot en vrij nieuw kraakpand, ‘t Slaak Huys aan de Slaak in de binnenstad- een raamexpositie ingericht. Deze kleine expo is geheel geweid aan de Rotterdamse Kraak Kunstenaar Raphael. Met deze en toekomstige expo’s en evenementen willen wij benadrukken dat kraken geen probleem maar een oplossing is. Een oplossing die (vrije) ruimte bied voor huisvesting, creativiteit en buurtwerk.

Ten tweede is er in het oude Noorden een etage woning, die jaren lang leeg stond, gekraakt voor een tachtigjarige man die in woningnood verkeerde.

Hiervoor had de man al herhaaldelijk bij woningbouwverenigingen en hulpverleningsinstanties voor hulp aangeklopt maar werd aan zijn lot over gelaten. Het gevolg is dat hij bij meerdere kennissen en vrienden heeft moeten bivakkeren en uiteindelijk op een ongeisoleerde en onverwarmde zolder op drie hoog moest verblijven. Geen prettig vooruitzicht voor de winter.

Aangezien geen enkele instantie deze persoon -die echtscheiding, onteigening en faillissement heeft moeten doorstaan- hielp zijn enkele buurtmensen, het KraakSpreekUur en anderen voor hem aan de slag gegaan. Ook hier is weer gebleken dat kraken juist een oplossing is.

En zo zijn er nog tienduizenden woningzoekenden en honderden lege panden in Rotterdam. Toch zijn de wachttijden voor een woning gestegen tot gemiddeld 4.5 jaar, de overheid en de woningbouwverenigingen falen in hun taak om mensen snel en betaalbaar te huisvesten.

Persgroep Rotterdam

Persgroep rotterdam

Tags: