ZAANDAM SUCCES STORIES

  ZAANDAM SUCCES STORIES


ZAANDAM SUCCES STORIES Nu UNIT 14 is ontruimt vinden er weer wat meer solide kraken plaats om iedereen en alles te huisvesten. De politie kan dit niet zo goedhebben en treed steeds agressiever op. Maar nu hebben we ze!! Dit verhaal begint vlak na de ontruiming van de UNIT toen het, dan al ongeveer een maand oude, kraakpand BIK onwettig werd ontruimd door een laffe politiemacht. Het alarm kwam te laat om het nog te kunnen tegen houden. Eerder die week waren verscheidene malen een aantal potige agenten langs gekomen, waarbij ze steeds vergaten te melden waarom ze precies langskwamen of wat de reden was dat ze steeds bleven herhalen dat de krakers er na het weekend uit moesten. Op de bewuste dag van de ontruiming zou dus door de officier van Justitie zijn besloten dat er alsnog ontruimd mocht worden op grond van 429, schijnbaar aangetoond door de eigenaar. Ons was geen verantwoording schuldig. Tandenknarsend moesten we toezien hoe dit gebeurde. Een week later kraakten we een pand aan de Kopermolenstraat. Diezelfde nacht werden we ontruimd op 429, de hulpofficier getuigde zelf voor het gebruik van het pand tot 3 maanden geleden als opslag van machines. Ondanks door ons overhandigde documenten die het tegendeel bewezen en getuige verklaringen van omwonenden ging de hulp officier gewoon door en arresteerde 10 mensen. Later werd hun 139 ten laste gelegd, van een leeg gebouw?!! Zowel wij als de krant kregen de daaropvolgende week nog meer bewijzen en getuigenverklaringen op tafel en we gingen dan ook zelfverzekerd het pand opnieuw binnen. Dit maal met een dagvaarding tegen de staat. De Nazi-cops dachten ons er wel even uit te zetten maar dit keer moesten zij tandenknarsend vertrekken. Leve het kortgeding tegen de staat!!!

Na een plezant bezoek aan Haarlem luide afgelopen woensdag de uitspraak dat de staat had gefaald aannemelijk te maken dat het afgelopen jaar sprake was geweest van gebruik en verklaarde zij een (schijn)contract (opgesteld na de kraak met datum voor de kraak) nietig!!!! Politie Zaanstad laat weten het te betreurd fouten te hebben gemaakt. Aan allen die hun hulp verleende: BEDANKT!!

kraakspreekuur Zaandam