Utrechtse krakers in axie

  Utrechtse krakers in axie


(van indymedia geplukt)

Communiqué —– Communiqué —– Communiqué

Lichtontvlambare Autonomen slaan toe !

In de nacht van zondag 16 juni op maandag 17 juni hebben wij, de Lichtontvlambare Autonomen, door middel van een brandende barricade bij de Lichte Gaard 1/1 bis en het ontsieren van het makelaarskantoor Molenbeek en Partners, het advocatenbureau Kniestedt, Jacobs & Duijns en het Utrechtse paleis van Justitie, onze solidariteit betuigd met de bewoners en gebruikers van de woon/werkplek ‘het Bisschopshof’ aan de Lichtegaard 1/1 bis te Utrecht. Ons ongenoegen keert zich tegen de manier waarop er in Utrecht omgegaan wordt met woningnood in het algemeen en kraakpanden in het bijzonder. Onze woede richt zich tegen de verschillende partijen die elkaar een hand boven het hoofd houden.

Lichte Gaard 1/1 bis is gekraakt op 14 april 2002 na langdurige leegstand, plus minus 1 ½ jaar, waardoor de kraakactie volgens de wet legaal is. Deze leegstand werd veroorzaakt door een astronomische huurverhoging na het vertrek van de laatste gebruiker. Dankzij de kraakactie was het pand weer aan het woningbestand toegevoegd, dit tot genoegen van vele buurtbewoners en omliggende winkeliers. Echter doormiddel van een kortgeding, dat bol stond van leugens en onwaarheden, heeft de eigenaresse, M.J.A.C.J. Mulder, de ontruiming van het pand weten te vorderen. Zo werd er door Molenbeek en partners beweerd dat het pand onverhuurbaar was door de aanwezigheid van de krakers, terwijl het al zeer lang te huur stond. Door de advocaat werd beweerd dat de eigenaresse zielig was en in geldnood verkeerde, dit terwijl zij nog 3 panden bezit en in het villadorp Bosch en Duin woont. De woningnood van de krakers zou onzin zijn en ze zouden overlast veroorzaken, maar zonder woningnood zou er niet gekraakt worden. Verder veroorzaakt juist leegstand vandalisme en overlast. De rechter heeft klakkeloos de argumenten van de eigenaresse, Molenbeek en partners en de advocaat overgenomen. Daarmee bevestigt deze rechter de partijdigheid van Justitie; steeds vaker worden panden voor oneigenlijke argumenten ontruimd en steeds vaker blijven panden na ontruiming leeg staan.

Terwijl de woningnood onder jongeren, studenten en de lagere inkomens alsmaar toeneemt en verergert, negeert Justitie deze wantoestanden, sterker nog, zij werkt actief mee aan speculatieve praktijken en het tegenwerken en afbreken van woon/werkruimte.

Jullie ontregelen ons leven, wij jullie orde!

Ideeën ontruim je niet! Kraken gaat door! Wonen is een recht! Kraken is geen probleem, maar een oplossing! No justice, no peace!

Einde communiqué

[squat!net]


Tags: