Deutsche Bahn vs. Radikal

  Deutsche Bahn vs. Radikal


Persbericht:

Na sommatie van de Deutsche Bahn: Indymedia.nl zal links naar Radikal-site niet verwijderen

Dinsdag 23 april jongstleden is het nieuwsmedium Indymedia NL middels een brief van een advocaat van de Deutsche Bahn A.G. gesommeerd een Internetpagina te verwijderen. De bewuste pagina bevat een aantal links naar mirrors van het -al jaren niet meer bestaande- Duitse blad Radikal. Over twee artikelen uit deze mirrors is vorige week een rechtszaak gevoerd.

De Deutsche Bahn heeft bezwaar tegen de informatie in deze artikelen omdat die technische instructies bevatten over hoe de in Duitsland zwaar bekritiseerde nucleaire transporten te vertragen. Internet-provider XS4ALL werd in een gerechtelijke uitspraak gedwongen deze pagina’s bij één van haar abonnees te verwijderen. Sinds de gedwongen verwijdering zijn wereldwijd meerdere mirror-sites opgezet. Indien de pagina met links naar de mirrors niet per direct van de Indymedia website wordt verwijderd, zo dreigt de brief, zal deDeutsche Bahn Indymedia NL voor de rechter dagen.

Indymedia NL weigert pertinent te voldoen aan het verzoek van de Deutsche Bahn om de links naar de mirrors te verwijderen, en wel om drie redenen.

Ten eerste verwijzen de links niet rechtstreeks naar de gewraakte artikelen, maar naar de mirrors waarin de artikelen diep verscholen zijn. De betreffende stukken staan daarmee minstens twee klikken verderop (van Indymedia naar de mirror, van de mirror naar de inhoudsopgave van de Radikalnummers, van daaruit naar de gewraakte stukken). Toegeven aan het verzoek zou betekenen dat de basis voor het Internet als medium in gevaar komt, daar het linken van pagina’s de essentie vormt van dit medium.

Ten tweede is Indymedia NL onderdeel van een wereldwijd onafhankelijk nieuwsnetwerk, dat geheel geproduceerd wordt door vrijwilligers. Op de site is het voor iedereen mogelijk, via het ‘open publishing’ systeem, zelfstandig nieuws te plaatsen in de vorm van tekst, audio, video of foto’s. De organisatie wil principieel niet verhinderen dat mensen links plaatsen naar bronnen voor nieuws. Zij is van mening dat iedereen zelf het recht heeft om een link te plaatsen ongeacht de inhoud die via de link te vinden is.

Ten derde is Indymedia NL van mening dat inwilligen van de eis de nationale en internationale persvrijheid, die de basis vormt van elk democratisch stelsel, inhet geding brengt. De mogelijkheid tot een dergelijke censurering van hyperlinkszou grote negatieve consequenties hebben voor relevante informatievoorziening inalle lagen (media, onderwijs, voorlichting) van de samenleving. Indymedia NL roept dan ook sympathisanten op om haar in deze buitengewoon fundamentele kwestie te steunen. Indymedia benadrukt hierbij dat het hier gaat om verwijzingen naar publiek toegankelijke pagina’s, welke buiten de verantwoordelijkheid van Indymedia vallen.

De laatste ontwikkelingen over deze zaak zullen te vinden zijn op http://www.indymedia.nl De betwiste webpagina is in zijn volle glorie te bewonderen op http://www.indymedia.nl/2002/04/3281.shtml

Financiële bijdragen kunnen worden gestort op rekening 56.03.59.349 ten name van Stichting SBIP, Amsterdam. Daarnaast is elke vorm van juridische expertise bijzonder welkom.

Voor meer informatie:

info [at] indymedia [dot] nl

indymedia